Elevtjenester

Her finner du informasjon om de ulike servicetilbudene ved skolen. Som elev ved Ringsaker videregående skole kan det være mye du lurer på. Vær flink til å ta kontakt med de forskjellige personene i skolesamfunnet slik at du får den hjelpen du trenger og har krav på.
Sist oppdatert 07.12.2017Helsesøstrene er til stede på skolen mandag- fredag kl 08.30 – 15.00.

Helsesøster kan være en samtalepartner ved problemer av fysisk eller psykisk karakter som virker inn på skolesituasjonen. Helsesøster kan også bidra med prevensjonsveiledning og svare på spørsmål knyttet opp mot seksuell helse.

Alle elever kan selv ta kontakt ved behov! Vi holder til  ved siden av rådgiver sitt kontor.

Helsesøster:

Ingeborg N. Larsen, mob 90815604, e-post

Hilde Bolstad, mob: 91394369, e-post

Velkommen innom for en prat!

 

Helsestasjon for ungdom

Skolehelsetjenesten vil ha nært samarbeid med Helsestasjonen for ungdom. Denne tjenesten har lokaler i 2. etasje på Mølla Storsenter. Tlf. 62335480.

Åpen konsultasjonstid med helsesøster onsdager kl. 13-17, og lege onsdager kl. 14.00-16.00. Dette er et gratis tilbud til ungdom 13–20 år.

I åpen trefftid er det ikke behov for timeavtale. Avtaler kan også gjøres andre dager, ta da kontakt på ovennevnte telefonnummer.

Ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

 


Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er et tjenestekontor som fritt kan benyttes av elever, foreldre, lærere og andre. Kontoret har ulike fagstillinger som består av spesialpedagoger, psykologer, sosialkurator, ped.psykologiske rådgivere og logoped.Disse har bl.a. til oppgave å gi råd til og hjelpe elever som har problemer av ulike slag:

fagproblemer (for eksempel skrive- og lesevansker)
sosiale problemer (for eksempel problemer i forhold til egen familie, til lærere, vanskelig bosituasjon, økonomi)
problemer av mer personlig art (for eksempel angst, depresjon, sjenanse, konsentrasjonsproblemer)
Elevene kan henvende seg til PP- tjenesten enten på eget initiativ eller gjennom klasseteam/ rådgiver. PP- tjenesten har taushetsplikt.

PP-tjenesten har kontorer i Mausetvegen 10a. Mandag mellom 09.15 og 11.00 er representanter for PP-tjenesten å treffe på skolen og ellers etter avtale.

 


I resepsjonen møter du Hilde Kolloen, Lena Hesjedal Skappel og lærling Christian Helland. Her får elevene bistand ved spørsmål om blant annet: lånekassen/stipend, skyssordning og skysskort, påfylling av kopikort, kjøp av ny strømkabel til PC m.m.

Kontoret bistår ledelsen i den daglige administrative drift av skolen. Her finner du også Unni E. Grytting, Vibeke Bjørge Korsgård, Anne Eskerud og Guri Koht Sørum.

Kontorets åpningstid er kl. 0800 – 1530. I skoleferier er det redusert åpningstid.

 

Lenker

Lånekassen - Om stipend til vanlig videregående utdanning
Støttekalkulator - Lånekassen

 

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

 

 Skolens rådgivere er: 

 

Laila Jensbak Nysæter  Telefon: 93 64 67 84

                                         E-post 

 • Helse- og oppvekstfag VG1
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2
 • Helseservicefag VG2
 • Helsearbeiderfag VG2
 • Helse- og oppvekstfag med studiespesialisering
 • Tilrettelagt HO
 • Studiespesialisering VG1
 • Studiespesialisering VG2
 • Apotekteknikk VG3
 • Finn din vei

 

Ivan Malesevic Telefon: 41 37 76 63 

                           E-post

 • Service og samferdsel VG1
 • Salg, service og sikkerhet VG2
 • Påbygning VG3 og VG4
 • Studiespesialisering VG3

 

 

  

Anstein Gimse Telefon: 90 06 95 46  

                          E-post

 • Teknikk og industriell produksjon Vg1
 • Industriteknologi VG2
 • Elektrofag VG1
 • Elenergi VG2
 • Automatisering VG2
 • Automatiseringsfaget VG3
 • Kulde- og varmepumpeteknikk VG2
 • Bygg- og anleggsteknikk VG1
 • Byggteknikk VG2
 • Klima-, energi- og miljøteknikk vg2

 

Rådgiverne har som oppgave å veilede elevene ved valg av utdanningsprogram, programområder og programfag og hvilke yrker disse kan gi. Rådigvere kan også gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter, samarbeide med elevenes foresatte, helsetjenesten, PP-tjenesten m.m. Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene og forhold i hjemmene, om sykdoms¬bilde eller andre spørsmål av privat karakter. Hvis rådgiverne finner at en elev er tjent med at informasjon bringes videre, kan de gjøre dette bare hvis det foreligger tillatelse fra eleven og evt. foresatte. 

Rådgivingstimer bør bestilles på forhånd. Før du går inn til rådgivingstime, må du be om fri hos faglærer og vise melding fra rådgiver. Korte besøk hos rådgiver (henting av søknadsskjemaer o.l.) bør finne sted i fritimer eller friminutter.

Rådgiverne treffes på rådgiverkontoret etter oppsatte kontortider. Kontortiden er oppslått på døren til hver enkelt. Den enkleste måten å avtale rådgivertime på er å sende en e-post til "din" rådgiver.     

 

 

Ungdomskontakten i Ringsaker er:

 • Et frivillig tilbud for ungdom mellom 13-23 år
 • Et sted der du kan bli kjent med andre ungdommer
 • Et sted der du kan ta opp ting du lurer på. Det kan for eksempel være: skole, utdanning, arbeid, økonomi, bolig, familie, venner, fritid, ungdomstid, pubertet, selvtillit, følelser, kjæreste, sex, alkohol, narkotika, kriminalitet,

 

Ungdomskontakten kan tilby:

 • Samtaler, råd, veiledning og oppfølging til ungdom og foreldre
 • Trefftid hverdager mellom 14.00-15.45
 • Åpen kveld på tirsdager fra 16.00 til 20.00 (fra videregående alder)
 • Fritidsgrupper for ungdomsskoleelever
 • Jentegruppe
 • Aktiviteter i ferier

Stikk gjerne innom oss – du trenger ingen avtale!

 

BESØKSADRESSE:

Brugata 16-18, Brumunddal

 

Ungdomskontakten har lokaler i Møllabygget i 2. etasje.

Inngang vis a vi H Sønes Urmaker og Optiker

 

KONTAKTINFORMASJON:

Ungdomskontakten i Ringsaker

Pb 371, 2381 Brumunddal

ungdomskontakten@ringsaker.kommune.no

62 33 54 90 / 97 75 91 11

 

Vi er på facebook:

Ungdomskontakten i Ringsaker

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?