Utdanningstilbud

Sist oppdatert 05.12.2017

Studieforberedende tilbud 

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Studiespesialisering ved Ringsaker vgs

Utdanningsprogrammet for deg som vil være best mulig forberedt til videre studier ved høgskole eller universitet. Fullført og bestått løp gir generell studiekompetanse.

Du kan også få «spesiell studiekompetanse» ved å velge blant annet realfag.

Utdanningsprogrammet er bygd opp av fellesfag (obligatorisk for alle) og valgfrie programfag som du selv velger.

I løpet av våren på vg1 skal du velge programområde og programfag. Vi tilbyr to ulike programområder realfag samt språk, samfunnsfag og økonomi.

Realfag: Matematikk R og S, fysikk, kjemi, biologi, og teknologi og forskningslære X.

Språk, samfunnsfag og økonomi: Sosiologi og sosialantropologi, psykologi, sosialkunnskap, historie og filosofi, politikk og menneskerettigheter, rettslære, markedsføring og ledelse, økonomi og ledelse, samfunnsøkonomi, økonomistyring, engelsk.

Nytt for skoleåret 2017/2018 er at breddeidrett1 og foto og grafikk1 er tilbud hos oss. 
Breddeidrett kan velges av alle elever på studiespesialiserende!

 

Du lærer:

 • Fellesfag som kroppsøving og teoretiske fag. (701 timer)
 • Programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Du velger enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (140 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no

 

Du lærer:

 • Fellesfag som Historie og andre teoretiske fag (totalt 645 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 

Yrkesfaglige tilbud

 

Du lærer:

 • Produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Mer informasjon om fag- og timefordeling, yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 

 

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 

Elektrofag ved Ringsaker vgs

vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk

Eneste linjen på indre Østlandet

1 år i skole
2 år som lærling
Kuldemontøren jobber i:

 • Prosessindustri
 • Butikker
 • Næringsmiddelindustrien
 • Landbruk
 • Idrettsanlegg
 • Varmepumpe
 • Monterer og vedlikeholder klimaanlegg

vg2 Elenergi


1 år i skole
2.5 år som lærling
Etter VG2 elenergi har du flere yrkesvalg, du kan velge mellom:

 • Elektriker
  • Tavlemontør
  • Heismontør
  • Togelektriker
  • Signalmontør
  • Energimontør
  • Maritime elektriske anlegg
  • Tekniske elektriske anlegg

Vi har god kontakt med lokale energiverk og elektroinstallasjonsbedrifter.

 

Automasjon


Automasjon skiller seg fra de fleste yrkesfagene ved at det er VG3 i skole. Læretiden blir dermed 1,5 år.

Ringsaker vgs er den eneste skolen i Hedmark som tilbyr både VG2 og VG3 automasjon. Vi får elever fra de fleste skolene i fylket.

Det gir et klassemiljø der få kjenner hverandre fra før, men alle er interesserte i å få nye venner.

Som automatiker kan du jobbe i mange forskjellige bransjer. I Hedmark havner mange i næringsmiddelindustrien og typiske bedrifter der er TINE, Nortura, Orkla, Maarud, HOFF, Synnøve Finden. Utenfor fylket har vi for eksempel Coca Cola og Ringnes.

Du kan også jobbe innen mekanisk industri, prosessindustri, offshore og elektrobransjen.

ABB, Siemens, Aker Kværner, Statoil, Moelven, Robot Norge, Eidsiva.

Med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev har du også mulighet til å ta ingeniørstudier.

Skolen er medlem av NFEA (Norsk forening for elektro og automasjon).

Ta en kikk på videoene under så ser du mer om hva automasjon handler om!

 

 

Du lærer:

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilssykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 

Ringsaker videregående har:

 • Helse- og oppvekstfag treårig løp med generell studiekompetanse
 • VG1 Helse- og oppvekstfag - ordinært løp
 • VG1 Helse- og oppvekstfag - grunnkompetanse
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • VG2 Helseservicefag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG3 Apotekteknikk

 

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 helse- og oppvekstfag danner grunnlaget for Vg2. Her får du innblikk og bred kunnskap om hver enkelt linje, noe som gjør det lettere for deg å velge videre til Vg2. Du får arbeide med og lære om for eksempel små barn og eldre, psykologi, yrkesetikk, sykdommer, kroppen og kosthold.

Du vil få teoretiske og praktiske oppgaver innen ulike temaer. I faget prosjekt til fordypning (YFF) får du muligheten til å prøve forskjellige yrker. Da kan du blant annet velge å jobbe med barn, funksjonshemmede og eldre.

Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse er en treårig utdanning som gir generell studiekompetanse med alle programfag fra Vg1 Helse- og oppvekstfag i tillegg til Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag eller Vg2 Helsearbeiderfag. Tilbudet er en blanding av yrkesfag og studiespesialisering. Fellesfagene er fordelt jevnt over tre år. Du får en praktisk skolehverdag tett på relevante yrker, forskning og næringsliv. Mange muligheter videre, som studier på høyskole eller universitet.

 

 

 

Helse- og oppvekstfag

Dette bør du merke deg om helse –og sosialfag:

 • Aktiv elevmedvirkning
 • Varierte arbeidsmetoder
 • Mappeoppgaver
 • Et godt sosialt miljø
 • Positivt læringsmiljø
 • En velutstyrt avdeling
 • Små grupper.
 • Fører til faglært arbeid etter endt læretid/utdanningsløp
 • Gode muligheter for jobb i framtida

Vg2 Helsearbeiderfag

Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og være villig til å ta ansvar. Det er også viktig at du både kan samarbeide med andre og arbeide selvstendig.

Opplæringen i faget skal utvikle evnene dine til å møte mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskaper om ulike sykdommer, skader og lidelser samt sette i gang forebyggende eller behandlende tiltak. Helsefagarbeideren skal også inneha gode kunnskaper om hva som skaper livskvalitet for brukere.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Dette er programområdet for deg som ønsker å jobbe med barn i alle aldre; barnehage, SFO og grunnskole eller du som ønsker å jobbe med ungdom. Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du er god til å samarbeide og til å kommunisere med andre mennesker. Du liker å arbeide selvstendig. Det innebærer at du kan planlegge, lede, gjennomføre og evaluere aktiviteter med barn og unge. Gjennom skoleåret trenes du til dette gjennom teoretiske og praktiske oppgaver.

Vg2 Helseservicefag

Dette er et Vg2-tilbud som danner grunnlaget for yrkene apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær på Vg3. Disse yrkene har ikke krav om læretid og er korteste vei til jobb innen helse- og oppvekstfagene. Helseservicefag er et spennende tilbud der vi vektlegger service, etikk og profesjonell kundebehandling. Evnen til å kunne kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner er det svært viktig å kunne utføre i helseserviceyrkene. Helseservicemedarbeideren må i tillegg kunne jobbe selvstendig og være effektiv og ryddig i en hektisk hverdag. Digitale ferdigheter er viktige i dette utdanningsløpet. Temaene hygiene, livsstil og helse, kosthold og grunnleggende sykdomsforståelse, samt helse- miljø og sikkerhetsarbeid er også en viktig del av utdanningen.

Vg3 Apotektekniker

Elevene som velger dette tilbudet etter Vg2 helseservicefag får et interessant og mangfoldig skoleår. Ved slutten av skoleåret skal du kunne utføre apotekteknikerens mange og varierte arbeidsoppgaver. Det innebærer blant annet å ekspedere og veilede kunder, ta imot og bestille varer, gjøre kontorarbeid og assistere farmasøytene i produksjonsarbeid. Undervisningen veksler mellom teori og praktiske øvelser. I tillegg har elevene praksis på apotek deler av skoleåret. Når du har fullført og bestått Vg3 apotektekniker, oppnår du yrkeskompetanse med tittelen Apotektekniker.

 

 

 

Du lærer:

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 

Service og samferdsel er et yrkesrettet program som gir deg en god introduksjon til norsk næringsliv innen handel og forretningsdrift. Du får teoretisk og praktisk opplæring i viktige fagområder som bl.a. salg, markedsføring og økonomi. Denne studieretningen innebærer 2 år på skole etterfulgt av 2 års læretid og fagbrev.

Service og samferdsel

Programfagene er:

 • Planlegging
 • Drift og Oppfølging
 • Kommunikasjon og Service
 • Prosjekt til Fordypning (utplassering i bedrift)

Salg, service og sikkerhet vg2


Programfagene er:

 • Markedsføring og Salg
 • Sikkerhet
 • Økonomi og Administrasjon
 • Prosjekt til Fordypning (utplassering i bedrift og/eller ungdomsbedrift)

 

 

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 

Du velger denne studieretningen om du:

-er teknisk interessert og liker maskiner, motorer og kjøretøy av alle slag!

-vil ha en framtid med problemløsing og reparasjoner som innebærer kunnskap i maskinering, sveising, montering og styringsteknikk!

Vi bruker dataprogrammer til å lage arbeidstegninger, koblingsskjemaer og nødvendig dokumentasjon.

Har du praktisk sans, et godt håndlag og er nøyaktig kan du velge blant mellom 50 og 60 yrker ved å legge grunnlaget på TIP.

 

Tilbud på mekanisk avdeling:

Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon

Videregående trinn 2 (Vg2) Produksjons- og industriteknikk

Kryssløp : Automasjon

Kryssløp : Kulde- og varmepumpeteknikk

Videregående trinn 3 (Vg3) Lærefag, eventuelt ut i bedrift som lærling

 

Hvilke muligheter finnes etter fullført utdanning?

Bransjer som i hovedsak rekrutterer TIP, er blant annet elektromekanisk-, mekanisk-, olje-, prosess-, foredling og sveiseindustri. I hele tatt bedrifter med automatiserte industrielle produksjonsanlegg. Sjøfartsnæringen rekrutterer også personell fra dette faget.

Opplæringen skal dekke ulike krav som stilles til arbeid med montering og reparasjonsteknikk, elektriske industrielle anlegg og annen industri. Arbeidsoppgavene er varierte og dekker et stort faglig spekter. Teknologien gjør stadig framskritt. Bransjen trenger medarbeidere som kan tilegne seg faglig kompetanse, og som har kreativitet og skaperevne. Dette grunnlaget kan du, sammen med våre velkvalifiserte lærere, være med å utvikle til det beste for deg.

Dette bør du merke deg:

Vi har utstyr og materiell som trengs for å gi deg en god start på en yrkeskarriere som du vil trives med. For å oppnå fag- eller svennebrev må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter. Skulle det være informasjon du mangler, så ikke nøl med å ta kontakt med oss på avdelingen eller skolens ledelse.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?