Nyheter

Invitasjon til foreldremøte for vg2 og vg3

Foresatte for elever i vg1 inviteres til foreldremøte torsdag 29. august 2019 kl. 18.00 – 20.00 i auditoriet – rom B343. Av hensyn til bevertning ber vi om påmelding innen 23. august til resepsjonen ved skolen, tlf. 62355805 eller epost: internpost.ringsaker.vgs@hedmark.org
Sist oppdatert: 08.08.2019
Ringsaker vgs. Foreldremøte 2019

Invitasjon til foreldremøte for vg1

Foresatte for elever i vg1 inviteres til foreldremøte tirsdag 27. august 2019 kl. 18.00 – 20.00 i auditoriet – rom B343. Av hensyn til bevertning ber vi om påmelding innen 23. august til resepsjonen ved skolen, tlf. 623 55805 eller epost: internpost.ringsaker.vgs@hedmark.org
Sist oppdatert: 08.08.2019
Ringsaker vgs. Foreldremøte 2019

Innovasjonscamp

Psykologi og sosialkunnskap hadde innovasjonscamp med temaene rus, digital mobbing og seksuelle overgrep, der hensikten var å finne årsaker og forebyggingsmetoder.
Sist oppdatert: 14.02.2019
Ringsaker vgs, Psykologi 2, Sosialkunnskap, mini-gründercamp