Foreldremøte

Foresatte til alle elever (vg1, vg2 og vg3) inviteres hervedtil foreldremøte 21.11. Hovedtema for kvelden: elevenes læringsmiljø
Sist oppdatert 06.11.2018
Ringsaker videregående skole

Sted: Ringsaker videregående skole, 

Brumunddal

Tid: 21. november 2018 kl 18.00

 

Program for kvelden:

18.00   Velkommen v/ rektor

  • Kap. 9A i Opplæringsloven
  • Inkludering/ekskludering/utenforskap
  • Russefeiring        

18.45:  Fagsamtaler

Her vil dere kunne møte faglærer.

Påmelding på forhånd, frist 16. nov kl 12.00 til Sunnev Dokken

E-postadresse: sunnev.dokken@hedmark.org

Telefon 95 17 02 99

 

Påmeldingen skal inneholde:

Navn, fag, faglærer

Det avsettes 15 minutter til hver samtale

Håper du har anledning til å komme. Alle er hjertelig velkommen!

For Ringsaker vgs

 

Kjell Åge Bjørsrud
rektor