Gründercamp

Elever med Psykologi 2 som valgfag hadde Gründercamp med temaet inkluderingstiltak for en positiv russefeiring.
Sist oppdatert 21.11.2018
Gründercamp Psykologi 2, Ringsaker videregående skole

Elevene startet skoledagen med teambuildingsaktiviteter rundt temaene roller og kommunikasjon. Deretter jobbet de i grupper med å utarbeide en prosjektidé, som de beskrev hvordan de kunne gjennomføre i praksis.

Gruppene gjorde en fremragende jobb og kom med mange gode og forskjellige inkluderingstiltak, med fokus på både arenaer, plattformer, organisering og økonomi. 

Vinnerlaget, bestående av Syver, Mahad, Ivan, Emma og Njål, forslo tacofredager, klassevors som inkluderer hele klassa, og en egen inkluderingssjef i russestyret. Gruppa løste oppdraget på en veldig god måte. Idéen var godt presentert, velbegrunna og gjennomtenkt.