Lærekontrakter til alle i 2KVA

Alle elevene i kulde- og varmepumpemontørfaget har fått lærekontrakt i Hedmark og Oppland! Dette er helt fantastiske resultater fra flere år med rekrutteringsarbeid, investering av moderne utstyr og nettverksarbeid mot næringslivet.
Sist oppdatert 19.06.2019
Ringsaker vgs, 2KVA, Kulde & Varmepumpemontørfaget

2KVA har i år bestått av 15 gutter fra Mjøsområdet. Dette er elever med gode holdninger, interesse for faget og sultne nok etter å starte i arbeidslivet. Det har vært god tilrettelegging fra skolen hvor vi har skapt mange gode arenaer i møte med bedrifter som igjen har resultert i lærekontrakter 😊

En stor takk til elevene og positive bedrifter som bidrar til disse «rekord»-resultatene. De to siste elevene har søkt videre skole og lærekontrakt i et annet lærefag.