Masterclass

Fysikk 2-gruppa deltok på Masterclass 2018 på UiO i går. Det er et stort arrangement hvor elever fra Norge og flere Europeiske land deltok i et felles eksperiment .
Sist oppdatert 22.03.2018
Fysikk 2-gruppa deltok på Masterclass 2018 på UiO .

Vi søkte i virkelige data fra CERN etter Higgs-bosonet, samt andre eksotiske partikler som er mulige kandidater til å være mørk materie. Her veiledes Fredrik og Jo av Andreas Heggelund, en tidligere Ringsaker-elev som nå tar doktorgrad i partikkelfysikk.