Innovasjonscamp

Psykologi og sosialkunnskap hadde innovasjonscamp med temaene rus, digital mobbing og seksuelle overgrep, der hensikten var å finne årsaker og forebyggingsmetoder.
Sist oppdatert 14.02.2019
Ringsaker vgs, Psykologi 2, Sosialkunnskap, mini-gründercamp