Realfag

Det skjer mye spennende på realfag! Mye nytt er også på vei, med «opplevelsessenter» rundt fornybar energi og investering i stjernekikkert.
Sist oppdatert 27.02.2019
Ringsaker vgs, realfag, kjemi 1

Forsøk er en stor del av realfagene og elevene får undersøkt og testet mye forskjellig i naturfag, fysikk og kjemi. Alt for å forstå universets lover, naturen og mennesket bedre. 

I biologi har de ekskursjoner for å studere dyre- og planteliv, i tillegg dissekeres det for å lære mer om dyrenes anatomi og fysiologi. 

Mye nytt er også på vei for skolen vår. Vi skal ta i bruk deler av takarealet på skolen og bygge opp et «opplevelsessenter» rundt fornybar energi, i form av solceller, solfangere med mer. I tillegg skal vi også investere i en stjernekikkert slik at det er mulig å drive med observasjonen på klare mørke dager.