Utprøving

Ivrige ungdomsskoleelver får i dag prøvd seg på mange ulike praktiske oppgaver innen bygg-, elektro- og industrifag. Vg1-elevene har veiledningsansvar og videreformidler deler av kompetansen de har opparbeidet seg dette skoleåret.
Sist oppdatert 26.03.2019
Utprøving, Ringsaker vgs