Elevtjenester

Sist oppdatert 06.12.2017

Skolehelsetjenesten

Helsesøster på skolen er:

Christina Bukaasen
Mob:48 95 92 46
Epost: christina.bukaasen@kongsvinger.kommune.no

Helsesøster finner du i enden av gangen i B-fløya 1.etasje, hvor Teknikk og industriell produksjon hører til (til venstre for svingdøra)

Helsesøster er personen hvis du trenger noen å snakke med om fysisk eller psykisk helse. Hos henne kan du få råd, veiledning og informasjon om spørsmål som gjelder din helse. Hun kan også henvise deg videre i hjelpeapparatet.

”Drop-in” eller timebestilling ved å sende sms

Helsesøster er på skolen:
 • Mandag 08:00-15:30
 • Tirsdag 08:00-15:30
 • Onsdag 08:00-13:00 i oddetallsuke
 • Torsdag 08:00-15:30
 • Fredag 08:00-15:30 i oddetalluke
 • Fredag 12:00-15:30 i partallsuke
Helsetjenesten på skolene tilbyr og utfører:
 • Vaksinasjon
 • Råd/veiledning
 • Undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Enkelte henvisninger
 • Være en generell samtalepartner når noe plager deg
 • Foreta diverse helsetester
 • Være en rådgiver og samtalepartner ved spise- eller rusproblemer
 • Veilede i forbindelse med psykisk helse
 • Henvise videre etter behov
 • Råd og veiledning i alle helsespørsmål

Ta kontakt om det er noe du lurer på!

 

 

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Rådgivere

Skolen har tre rådgivere og en karriereveileder yrkesfag:

 • Wenche Fjeldseth - rådgiver for HO og RM, Mobil: 479 72 746
 • Trine Müller - rådgiver for DH, KDA og MK. Mobil: 417 62 640
 • Endre Nesset - rådgiver for TI, EL og IKT. Mobil: 918 82 803
 • Ulla Lukashaugen - karriereveileder yrkesfag. Mobil: 459 72 184
 • Gerhard Omsted - pedagogisk leder. Mobil: 920 49 442

Rådgiverkontoret ligger i "Gata" med inngang vis à vis kantina, inngangen ved siden av Elevrådskontoret.

Du har rett til rådgivning ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din. Rådgiver har taushetsplikt og formidler kontakt videre i hjelpeapparatet, så som PP-kontoret, BUP og helsetjenesten for øvrig. Ingen tiltak blir satt i gang uten at du er enig i det.

 

Skolemiljøarbeider

Sentrum har en egen skolemiljøarbeider, Ida Utgård Holm. Hun har kontor rett ved siden av kantina. Stikk innom, ring eller send en melding om du vil avtale en prat med henne.

 • Ida Utgård Holm - skolemiljøarbeider. Mob: 990 93 435

 

Sosiale kvelder for hybelboere

Biblioteket vil i løpet av skoleåret invitere til sosiale kvelder for hybelboere.
En sosial kveld på biblioteket inneholder gjerne spill, quiz, mat og hybeltips.
Hybelboerne møtes og blir bedre kjent med hverandre. Mer informasjon om tid, dato og innhold blir sendt ut i forkant av arrangementet.

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?