Utdanningstilbud

Sist oppdatert 06.12.2017

Studieforberedende tilbud

 

Du lærer:

 • å tegne
 • utforming av gjenstander i forskjellig materialer
 • å videreutvikle dine kreative evner
 • om kunst og kultur
 • om steds- og byutvikling
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Kunst, design og arkitektur ved Sentrum VGS

Kunst, design og arkitektur er et godt valg for deg som ønsker generell studiekompetanse samtidig som du ønsker å utvikle dine skapende interesser innen tegning, maling, digitalt design og design i materialer. Du bør være glad i å tegne, kreativ og interessert i design, form og farge.

Sammen med fellesfag får du generell studiekompetanse som gir grunnlag for videre studier ved universitet og høyskoler.

Avdelingsleder: Camilla Nygaard, tlf. 900 70 642

Du lærer:

 • Fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 • å utforme budskap, uttrykk og layout
 • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
 • å videreutvikle din digitale kompetanse
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Medier og kommunikasjon ved Sentrum VGS

Liker du å jobbe praktisk med kamera og datamaskinen? Ta bilder, jobbe med grafisk design, lage filmer og illustrasjoner? Liker du å lære gjennom å få virkelighetsnære utfordringer som du må løse alene og sammen med andre, noen ganger hurtig, andre ganger over lengre tid? Da er Medier og kommunikasjon Studieforberedende noe for deg!

Gjennom praktisk opplæring med varierte oppgaver og tett oppfølging fra lærerne får du lære å lage forskjellige medieprodukter. Du lærer om planlegging, produksjon og publisering. Du lærer også om hvordan mediene fungerer og hvordan du skal få til effektiv kommunikasjon, både gjennom reklame, informasjon og journalistikk.

Medier og Kommunikasjon Studieforberedende gir deg det beste grunnlaget til å søke studier ved høyskoler og universitet innen medier og kommunikasjonsfag. Det gir deg et bredt utgangspunkt for yrkesvalg innenfor fotografi, grafisk design, kommunikasjon, journalistikk, reklame, film- og videoproduksjon, animasjon og nettbaserte medieproduksjoner.

Avdelingsleder: Camilla Nygaard, tlf. 900 70 642

Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • tradisjonelle håndverksfag
 • bruk og utforming av ulike materialer
 • utvikling av ideer til ferdige produkter
 • design og visuelle uttrykk
 • videreutvikling av kreative ferdigheter
 • kunst og kultur

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Design og håndverk ved Sentrum VGS

Gå et 3-årig løp på Design og håndverk og du får yrkestittelen interiørkonsulent!

Vg1 Design og håndverk
Her vil du få grunnleggende forståelse for design og produktutvikling som basis for videre opplæring i yrkene innenfor Design og håndverk. Du lærer å utvikle enkle håndverksprodukter ved å arbeide med form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon. Liker du å være kreativ, arbeide praktisk og utvikle ideer til egne produkter, da er Vg1 Design og håndverk noe for deg. Utdanningen rekrutterer til yrker som: Interiørkonsulent, utstillingsdesigner, frisør, blomsterdekoratør og gullsmed. 

Vg2 Interiør – og utstillingsdesign
Vg2 vil gi deg forståelse for styling og utstillingsdesign i offentlige og private rom, samt grunnleggende ferdigheter i plantegning av ulike rom i et interiør.
Du lærer:

 • Å planlegge, gjennomføre, kostnadsberegne og vurdere en
 • innredningsoppgave.
 • Å bruke form, farge, tekstil, lys for å skape balanse, harmoni og helhet.
 • Om materialbruk til golv, himling, vinduer, dører og trapper.
 • Møbel
 • Presentere en ide visuelt, muntlig og skriftlig.
 • Veilede kunder, salg og markedsføring
 • Stil-lære, rom – og møbelkunst og dagens trender.

Liker du å møblere og lage utstillinger i et interiør? Da kan du sikte mot et framtidig arbeid i møbel – og interiørbransjen eller i styling av boliger for salg.

Vg3 Interiør
Etter en 3-årig fagutdanning på Design og håndverk er du utdannet interiørkonsulent. Da kan du arbeide i egen praksis, ved interiørarkitekt- eller arkitektkontorer, møbel- og utstyrsforretninger, kjøkken- og bad, innredningsforretninger, byggevareforretninger eller med styling av boliger for salg. Interiørkonsulenten planlegger og gjennomfører hele eller deler av innredningsprosjekter for private og offentlige miljøer. Du bør være flink til å kommunisere med alle typer mennesker, serviceinnstilt, ha estetisk sans og interesse for interiør.

Avdelingsleder: Camilla Nygaard, tlf. 900 70 642

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Elektrofag ved Sentrum VGS

Velger du oss kan du jobbe med ulike elektriske installasjoner som lys-, varme, tele-, data- og alarmanlegg i bygninger, kontor- og forretningsbygg, eller som servicetekniker på elektronisk utstyr

Skolen legger stor vekt på elevenes trivsel og medvirkning i skolehverdagen. Alle programområder krever praktiske og teoretiske kunnskaper. En stor del av undervisningen er praktisk rettet i form av øvelser på koblingsbrett, modeller, instrumentbruk, databruk og laboratorieøvelser. Vi benytter moderne teknisk utstyr i undervisningen. Skolen har et nært samarbeid med næringslivet i distriktet, og deler av den praktiske opplæringen foregår ute i bedrifter.
Elektro- og elektronikkfagene er godt betalte yrker som passer like godt for jenter og gutter. Har du et ønske om å bygge på med videre utdanning, kan du velge teknisk fagskole, som er et toårig løp. Ved å velge denne utdanningen får du generell studiekompetanse i tillegg til den tekniske utdanningen. Dersom du har et ønske om høgskoleutdanning, er du kvalifisert for inntak på ingeniørhøgskole etter at du har gjennomført læretid med fagbrev. Dette kalles Y-veien.

 

VG1 elektro
Opplæringen gir deg et grunnlag som kvalifiserer for videreutdanning innen hovedområdene elektrofag, automatisering, elektronikkfag, kommunikasjon, flyfag eller sjøfartsfag. Vg1 elektro består i dag av to klasser.


VG2 data og elektronikk
Opplæringen gir deg videre opplæring i elektroniske komponenter, konstruksjon av enkle kretsløsninger, elektroniske måleinstrumenter, feilsøking i elektroniske kretser, ulike former for kommunikasjon og bruk av PC og dataprogrammer.

VK3 dataelektronikerfaget
En dataelektroniker arbeider med installasjon, drift og vedlikehold av elektronisk og datateknisk utstyr, systemer og nettverk. En stor del av opplæringen foregår ute i bedrift.

Avdelingsleder: Atle Dyrøy, telefon 41699418.

Vg2 IKT Servicefag ved Sentrum VGS

Et yrke for deg som liker å jobbe med IKT - på vei inn i framtida

WEB - Support - Digitale meldinger - Programmering

Hvem kan søke?
Alle som går på Vg1 kan søke Vg2 IKT Servicefag. Du må være glad
i å jobbe på PC, være serviceinnstilt og like å takle små og store
utfordringer i en hektisk hverdag.

Veien videre:
Etter 2 år som lærling kan du ta fagbrev som IKT Service-medarbeider.
Du kan få jobb i store og små offentlige eller private bedrifter.
Du kan også velge å søke rett videre fra Vg2 IKT Servicefag til
Vg3 påbygg generell studiekompetanse. Slik kan du gå videre til
høyskole/universitet.

Avdelingsleder: Atle Dyrøy, telefon 41699418.

Du lærer:

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilssykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Helse- og oppvekstfag ved Sentrum VGS

 

Avdelingen for helse- og oppvekstfag utdanner yrkesutøvere innen helse, barnehage og skole. Mye av undervisningen er praksisrettet da det er viktig for at elevene skal tilegne seg relevante ferdigheter. Yrkesutdanningen går over 4 år, med 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Sentrum videregående skole har

 • VG1 Helse og oppvekstfag
 • VG2 Barne og ungdomsarbeiderfag
 • VG2 Helsearbeiderfag

I tillegg har vi tilbud om Helse- og oppvekstfag, 3-årig løp med generell studiekompetanse.

Varierte arbeidsformer
Avdelingen jobber ut ifra den enkeltes behov og bruker varierte pedagogiske metoder, som for eksempel problembasert læring (PBL), samarbeidslæring, storyline og mappevurdering. Vi har dyktige lærere som er opptatt av enkelteleven, differensiering og individuell tilrettelegging. Det arbeides tverrfaglig og temabasert med vekt på elevmedvirkning og praksis på alle trinn.
Programfagene er:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse

Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vi har 60 elever fordelt på 4 grupper. Elevene får undervisning i fellesfag og programfag. Elevene har 6t Yrkesfaglig fordypning i uken, hvor de blir kjent med ett eller flere av yrkene som dette kurset rekrutterer til i praksis. Det meste av skoleåret er derfor elevene utplassert hver onsdag. De får da prøve seg i de yrkene denne utdanningen kan føre til.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider
Skolen har et godt samarbeid med barnehager, SFO og flyktningemottaket i distriktet i tillegg til andre avdelinger på egen skole. Dette gir elevene anledning til å oppleve yrkeslivet slikt det er i virkeligheten.
Elevene lager blant annet arrangementer og aktiviteter for barn og unge. Det jobbes mye praktisk med formingsaktiviteter, leker, sang, dans og drama i tillegg til de teoretiske fagene. Elevene skal kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere ulike aktiviteter med barn og unge.
Prosjekt til fordypning (9t i uka) er praksistrening i barnehager/skoler/SFO 1 dag i uka, i tillegg til 1 uke om høsten for å bli kjent på arbeidsplassen.
Etter vg2, vil elevene kunne søke på lærlingeplasser i kommunene og gå opp til fagprøven etter 2 år.

Vg2 Helsefagarbeider
Vi har 30 elever. Elevene får undervisning i fellesfag og programfag. Skolen har et godt samarbeid med Sykehuset innlandet og forskjellige helseinstitusjoner innen kommunene i distriktet. I prosjekt til fordypning, vil elevene være ute i praksis 9 t i uka i gjennomsnitt. Etter vg2, vil elevene kunne søke på lærlingeplasser i kommunene og gå opp til fagprøven etter 2 år.

Avdelingsleder: Mariusz Synak-Migalski, telefon 478 66 070.

Du lærer:

 • om kosthold, næringsmidler og ernæring
 • tilberedning og servering av mat
 • behandling av råvarer, mat og drikke
 • om mattradisjoner
 • om helsefremmede livsstil og hygiene

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Restaurant- og matfag ved Sentrum VGS

Et studieprogram for deg som har sansen for mat

Visste du at Norge har vunnet verdensmesterskapet i kokkekunst fire ganger? Norge har like mange topprestauranter som Sverige og Danmark - ifølge Michelinguiden. Restaurant og matfag består av dyktige fagfolk som står klare til å lære deg å lage mat.
Selv et moderne samfunn kan ikke erstatte mennesket med maskiner innenfor dette fagområdet. Hotell- og næringsmiddelfag søker kreative unge mennesker som kan utnytte alle typer råvarer og liker å bruke fantasien til å komponere nye retter.

Avdelingen består av to grupper på VG1 og to grupper på VG2:

 • Vg1 Restaurant- og matfag består i dag av 2 grupper.
 • Vg2 Kokk- og servitørfag.
 • Vg2 Matfag.

Avdelingen legger vekt på trivsel, ryddighet og et godt arbeidsmiljø. Klassene bruker pedagogiske metoder som PBL, samarbeidslæring og differensiering for å møte enkeltelevenes behov.

Vg1 kurset gir innføring i ernæringslære, råstoffer, hygiene og IK-mat, konservering, produksjon og servering av mat til bord og fat.

Avdelingsleder: Mariusz Synak-Migalski, telefon 478 66 070.

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Teknikk og industriell produksjon ved Sentrum VGS

Industri i et moderne samfunn er utenkelig uten teknologiske fag. Alt fra å reparere maskiner, produsere biler, motorer og instrumenter til borerigger og skip. Opplæringen innen industriteknikk bygger på en kombinasjon av teori og praksis. Utdanningen gir deg muligheter til en rekke spennende yrker som passer godt både for jenter og gutter. Har du et ønske om å bygge på med videre utdanning, kan du velge teknisk fagskole, som er et toårig løp. Ved å velge denne utdanningen får du generell studiekompetanse i tillegg til den tekniske utdanning. Dersom du har et ønske om høgskoleutdanning, er du kvalifisert for inntak på ingeniørhøgskole etter at du har gjennomført læretid med fagbrev. Dette kalles Y-veien.


VG1 Teknikk og industriell produksjon
Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. De som velger denne retningen bør ha interesse for ny teknologi. VG1 gir deg mange muligheter for videre valg av VG2-løp. Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Videre bør du kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Alle våre elever får opplæring innen LEAN. På Sentrum tilbyr vi to VG2- løp, kjøretøy og industriteknologi.


VG2 Industriteknologi
Utviklingen innen industrien utvikler seg meget raskt. Utdanningen legger derfor mye vekt på automatiske prosesser. Dette gir deg en innføring innen CNC, PLS, robotteknikk, og andre områder innen automatiseringsprosesser. På Vg2 industriteknologi får du i tillegg til dette, opplæring i CNC, bearbeiding av forskjellige materialer, plate- og sveisearbeid samt reparasjon og vedlikehold av utstyr og bruk av digitale verktøy. Det arbeides tett opp mot bedrifter i regionen.


VG2 Kjøretøy
Viktige arbeidsoppgaver for en bilmekaniker vil være feilsøking, reparasjon og vedlikehold av motor, drivverk, forstilling, bremser og styring. Bilmekanikeren skal beherske feilsøking, diagnosering, og utskiftning av elektriske komponenter. Kjøretøy har blitt et svært avansert yrke, med mange kompliserte innretninger. Utviklingen har gått i retning av mye elektroniske komponenter og datasystemer i tillegg til det mekaniske. Dette stiller store krav til bilmekanikeren, både som teoretiker og praktiker. Du må også kunne behandle mennesker, fordi kundebehandling ofte er en del av de daglige arbeidsoppgavene.

Avdelingsleder: Atle Dyrøy, telefon 41699418.

BAS (bolig-arbeid-skole)

Avdeling for elever med spesielle behov - BAS 

Tilrettelagt avdeling for deg som trenger hjelp med oppgaver og daglige gjøremål og trives best med undervisning i mindre grupper og individuelt.
Det må søkes på individuelt grunnlag og tilbudet gis over 3 år. Avdelingen er tilknyttet Restaurant- og Matfag (RM) ved søknad.

Opplæringsmålene omfatter følgende:

 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
 • Samarbeidsevner og trening av sosial kompetanse
 • Bo- og selvstendighetstrening
 • Utplassering og utprøving i arbeidslivet
 • Skolefag som er mest mulig praktisk tilrettelagt
 • Generell kunnskap om kultur og samfunn
 • Fysisk aktivitet

Oversikt over opplæringstilbudet:

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Formgivingsfag
 • Kroppsøving og sansemotorisk trening
 • Hverdagslære: kjøkken og botrening
 • Praktisk regning
 • Musikk/musikkterapi
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Samliv og seksualitet

Elevens individuelle opplæringsplan (IOP) består av et utvalg av overnevnte fag tilpasset elevens mestrings- og utviklingsnivå. I tillegg tilpasses IOP til kommunens individuelle plan.

Avdelingsleder: Silvia B. Grøndahl, telefon: 95 11 15 92

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?