Tverrfaglig prosjekt

Hvert år har VG2 ved Medier og Kommunikasjon Studieforberedende et tverrfaglig prosjekt hvor de lager et magasin for ungdom. I år var temaet bærekraftig utvikling og miljøutfordringene verden står ovenfor, og resultatet ble magasinet "Klimaks".
Sist oppdatert 11.01.2019
VG2 medier og kommunikasjon med magasinet Klimaks
Elevene i VG2 Medier og kommunikasjon feirer det ferdige magasinet sitt.

 I to uker etter høstferien oppløses den vanlige timeplanen for VG2 på MK og all tid på skolen benyttes til å lage et magasin. På forhånd har de forberedt seg ved å jobbe med aktuelle temaer i de vanlige fagene. Elevene organiserer seg i en redaksjon, og lager alt fra bunn av i løpet av de to ukene som prosjektet varer. Det skal lages saker, tas bilder, og innhentes penger slik at magasinet kan trykkes. Det er slitsomt men gøy og lærerikt å ha en helt annerledes skolehverdag i to uker, sier elevene. De har hatt en skoleopplevelse som ligner på det å være ute i en ekte redaksjon og jobbe sammen for å lage et felles produkt.

 Magasinet ble delt ut til ungdomsskolene i området, men kan også leses på nett.