Elevtjenester

Sist oppdatert 07.06.2018

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Helsesykepleieren ved vår skole heter Geraldine Rotter Nilsson og hun er her for deg!

Mobilnr: 98 90 80 75

Fra høsten 2019 er hun tilstede på skolen følgende dager: 

Tirsdager: fra kl. 10:00 – 13:00

Torsdager: fra kl. 09:00 - 13:00

NB! Ellers etter avtale.

Hva kan helsessykepleier bidra med?

Hos helsesykepleier kan du ta opp det du selv måtte ønske av små og store ting, og du får veiledning/råd i forhold til bl.a:

 • Kroppen din
 • Helsa di
 • vanskelige følelser og tanker
 • Stress og bekymringer
 • Hjemmeforhold
 • Kjæreste
 • Sex
 • Identitet
 • Prevensjon
 • Graviditetstest
 • Testing for kjønnssykdommer

Helsesykepleier: 

 • Lytter
 • Tar deg på alvor
 • Gir råd og veiledning
 • Kan hjelpe deg videre
 • Har taushetsplikt
Helsestasjonen for ungdom

Er du mellom 13 - 20 år og trenger du råd og veiledning I forhold til helsespørsmål? Da er helsestasjon for ungdom stedet for deg! 

Åpningstid:  hver onsdag fra kl. 14:00–15:30.

Du finner oss her:  Sykehusveien 24 på Skarnes.

Hit kan du komme å snakke med en voksen om små og store ting som opptar deg. På helsestasjonen møter du helsesykepleier og lege etter avtale.

Du kan også treffe psykolog etter avtale med helsessykepleier her på helsestasjonen.

Du blir tatt på alvor, og vi som arbeider her har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.

Vanlige temaer er:

Kjærlighet, kjæreste, samliv, prevensjon, kjønnssykdommer, rus, spiseproblemer, depresjon, vansker i hverdagen, uønsket svangerskap, abort og mange andre ting!!

 • Du kan få resept på P-piller og annen hormonell prevensjon 
 • Gratis kondomer 
 • Teste deg for clamydia

Mobilnr: 95 82 21 61 (Jeanette Eriksen)

Sør-Odal Helsestasjon, Sykehusveien 24, telefon: 47 77 01 28 / 95 82 21 61 / 95 82 19 61

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Miljøteamet

Hva kan vi som miljøteam bidra med?

Ved Skarnes videregående skole er det en gruppe mennesker som utgjør "Miljøteamet":
Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring.

Hvem er vi, og hva kan vi hjelpe deg med?

 • Vi er et miljøteam, som er her for deg.
 • Vi har felles kontor med helsesøster.

For oss er skolemiljø/klassemiljø viktig, og vi er tilgjengelig og tilstede der du er. Om noe er KJIPT, vanskelig å ta opp med lærere eller foreldre, eller du bare vil snakke, så er vi her for deg.

Vi kan om nødvendig hjelpe deg videre til andre hjelpeinstanser, som rådgiver, NAV, helsesøster, psykisk helseteam etc.

Hvordan jobber vi?

 • Vi kan bistå med tilrettelegging i skolehverdagen, i og utenfor klasserom.
 • Vi nås på egen miljømobil, og kan avtale samtaler ved behov.
 • Vi har gruppetilbud, foreløpig er dette stressmestring /mindfullnes. Andre tilbud kan tilrettelegges ved behov.
 • Vi har tid til å høre på deg og det du er opptatt av.
 • Vårt mål er at hver enkelt elev skal ha det bra på skolen.
 • Det er elevens liv, tanker og erfaringer som er i fokus.

Vi kan nås på telefon fra kl 08.00 – 15.30 (man-fre):

Tlf: 47 46 93 88 / 48 86 68 64

Kontaktperson: Mayrita Halse Rasmussen (Barnevernkonsulent)
Mail: mayrita.halse.rasmussen@hedmark.org

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Les mer om PP-tjenesten

Alle elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere og faglige ledere kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten.

PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. NB! Tjenesten er GRATIS.

Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helsetjenesten, NAV og oppfølgingstjenesten (OT).

PP-tjenesten foretar  den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener.

Odal PPT er etablert etter at det mangeårige samarbeidet om Glåmdal PPS ble vedtatt avsluttet.

Kari Simonsen er leder og har med seg fem fagpersoner og en merkantilt ansatt. Staben holder foreløpig til i Glåmdal PPS sine lokaler i Kongsvinger, men fra årsskiftet får de plass i rådhuset på Skarnes når odalskommunenes felles økonomikontor åpner på Sand. Senere er det meningen at også det felles barnevernkontoret skal inn i rådhuset på Skarnes.

Prøvekalendere

Studiespesialiserende

1STA1STB1MUA, 2MUA2STA2STB2STC3STA3STB3STC3PÅA3PÅB

Yrkesfag

1BAA1BAB1BAT1DHA1EFA2BAA2BAB2BTA2DEA2DEFR2FRA2KEA2OTA

 

Utstyrsstipend

Har du husket å søke om utstyrsstipend?

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender.

Søk om utstyrsstipend!

Søk om stipend fra www.lanekassen.no når du har fått opptak. Søknadsfrister finner du HER.

Les mer om stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.no , og sjekk vår Facebookside for deg i videregående, www.facebook.com/lanekassen.vgs.

Utskrift

Her finner du noe om hvilke muligheter elevene har for å skrive ut dokumenter på skolen.

Elevene kan skrive ut dokumenter fra "Follow me printer" på biblioteket.

Fra elev-PC:

Hent utskrift på biblioteket:

 • Logg inn på skriver med aktivert elevkort eller Feidebruker
 • Velg "FOLLOW ME" print
 • Velg dokumenter og skriv ut.

(Utskrifter som ikke er tatt ut fra printer slettes etter 24 timer.)

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?