Skolehverdag

  Sist oppdatert 07.12.2017

   

  God undervisningspraksis

  I 2016 utformet en arbeidsgruppe bestående av rektorer, tillitsvalgte, leder for elevorganisasjonen i Hedmark og enhet for videregående opplæring en felles standard for god undervisningspraksis.

  Standarden gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner, samtidig som den understreker elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

  Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

  Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

  I undervisningen skal lærer

  1) Oppstart

  a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

  b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

  c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

  2) Gjennomføring

  a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

  b. Stille tydelige krav til alle elevene

  c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

  d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

  3) Avslutning

  a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

  b. Oppsummere og avslutte tydelig

  c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

  Ev lokal info

  Skoleruta

  Skoleruta 2017-2018
  Høst 2017
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 21.08 Skolestart 9
    September   Ingen fridager 21
  41 Oktober 09.-13.10 Høstferie 17
  47 November 24.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 25.-29.12 Juleferie 16
  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.01

  26.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  21
  8 Februar 19.-23.02 Vinterferie 15
  13 Mars 26.-30.03 Påskeferie 17
  14 April 2.04 Påskeferie 20

  18

  19

  19

  20

  20

  21

  Mai

  01.05

  10.05

  11.05

  17.05

  18.05

  21.05

  Arbeidernes dag

  Kr.himmelfartsdag

  Elevenes fridag

  17.mai

  Elevenes fridag

  2.pinsedag

  17
  25 Juni 22.06 Siste skoledag 16
  Skoleruta 2018-2019 
  Høst 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 20.08 Skolestart 10
    September   Ingen fridager 20
  41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
  48 November 30.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.-02.01

  25.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  20
  8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
    Mars   Ingen fridager 21
  16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

  18

  19

  20

  22

  Mai

  01.05

  10.05

  17.05

  30.05

  Arbeidernes dag

   

  17.mai

  Kr.himmelfartsdag

  20

  24

  25

  Juni

  10.06

  21.06

  2.pinsedag

  Siste skoledag

  14

   

   

  Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune
  Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

  Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

  Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

  Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

  Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

  Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  Kontaktinfo for elev-PC: 

  Navn:  Jonny Skogstad
  e-post:  jonny.skogstad@hedmark.org
  Telefon:  90 53 42 72
  Tilgjengelig:

  Dag Tid
  Tirsdag Hele dagen
  Onsdag Hele dagen
  Fredag Hele dagen

  Læremidler

  Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

  Les mer om læremidler.

  Skoleskyss

  Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

  Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

  Skoleskyss til og fra Skarnes VGS

  Korsmo busstasjon.

  Fra og med 16. oktober 2017 er det Korsmo busstasjon som gjelder for alle elever når de skal til eler fra skolen. Dette gjelder alle busser.

  Se kart

  Skolebiblioteket

  Skolebiblioteket

  er et informasjonssenter for alle skolens elever. Det er åpent og betjent hver dag i skoletiden.

  Vår bibliotekar heter Trude PellerudHun står til tjeneste med å finne stoff  eller bøker både til skolearbeid og fritidslesing. Biblioteket kan også formidle lån fra andre bibliotek.

  Søk i skolens bokbase

  Her kan du søke i katalogen til skolebiblioteket

  Søk i andre bibliotek:    

  Sør-Odal folkebibliotek  Kongsvinger bibliotek       

  Hamar bibliotek   Deichmanske bibliotek        

  BIBSYS (Universitets- og høgskolebibliotekene)

  Lisens på lydbok

  Kontakt bibliotekar Trude Pellerud og søk om tilgang på digitalt læremiddel.

  Yrkesfag
  Klasse Matte Norsk Kroppsøving Engelsk Naturfag Yrkesteori
  1BAA  Sinus1P

   Bibliotek

  Smartbok

   NDLA

  Gymnos

       
  1BAT            
  1DHA            
  1EFA            
  2BTA            
  2DEA            
  2FRA            
  2KEM            
  2OTA            
  3DEA            

   

  Studieforberedende

  Skolens kantine

  I kantina får du kjøpt noe å spise eller noe å drikke.

  Lunsjpausa på Skarnes videregående er fra klokka 11:50 - 12:20.

  Du kan kjøpe et varmt måltid "Dagens" hver dag for ca. kr 35 - 45,-. (kyllingwok, hamburger, fisk osv.)

  Foruten varm mat, selges det baguetter med forskjellig innhold, vårruller, bakt potet, frukt, iste mm.

  Kantina har også en flott Salatbar der du kan lage din egen salatblanding (kr.12 per 100g.) 

  Kantina er åpen fra klokka 08.00 - 15.00 hver dag.

  IKT-avdeling, drifting av datanett

  Vårt datanettverk.

  Skarnes videregående skole har et omfattende datanettverk, både kabelbasert og trådløst.

  Alle elever disponerer en bærbar PC (elev-PC). Alle lærere er også utstyrt med egen bærbar PC.

  Ta kontakt med:

   

  IKT-avdelingen består av to personer i deltidsstillinger:

  Rolf Wølner

  • systemansvarlig

  Jonny Skogstad

  • ansvarlig for elev PC
  • administrator (its´learning)

  IKT-hjelp 

  Trådløst nett

  Tilganger til det trådløse nettverket settes opp av IKT avdelingen. Gjester kan henvende seg i resepsjonen for tilgang til gjestenettet.

  Brukernavn og passord

  Hedmark fylkeskommune  bruker FEIDE- pålogging til sine tjenester. Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester.

  Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn på:

  Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. 

  Følg instruksjonene som blir gitt på portalen..

   

  Utskrift

  Fra elev-PC:

  Hent utskrift på biblioteket:

  • Logg inn på skriver med aktivert elevkort eller Feidebruker
  • Velg "FOLLOW ME" print
  • Velg dokumenter og skriv ut.

  (Utskrifter som ikke er tatt ut fra printer slettes etter 24 timer.)

  Itslearning

  Kontaktpersoner:

  Skoleadministratorer (ITL):

  SkoleArena

  Kontaktperson:

  Ordnett

  Kontaktperson( er):

  For å få installert programmet, må du ta kontakt med:

  Trenger du support om bruk, kan du ta kontakt med:

  Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

  Alle elever som ønsker kan få verktøyet Textpilot for lese- og skrivestøtte. For å få installert programmet, må du ta kontakt med:

   

  Annen programvare
  Office 365 og annen programvare

  Kontaktpersoner

  Endring av personopplysninger

  Dersom du finner feil i dine personopplysninger eller om de skal endres av andre grunner kan du ta kontakt med:

  Oppmøte på skolen, snakk med Hanne Marit Juliussen (resepsjon)

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?