Skolehverdag

Sist oppdatert 07.12.2017

 

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

Ev lokal info

Skoleruta

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

 

Kontaktinfo for elev-PC: 

Navn:  Jonny Skogstad
e-post:  jonny.skogstad@hedmark.org
Telefon:  90 53 42 72
Tilgjengelig: Hele dagen på tirsdager, onsdager og fredager.

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

Skoleskyss til og fra Skarnes VGS

Korsmo busstasjon.

Fra og med 16. oktober 2017 er det Korsmo busstasjon som gjelder for alle elever når de skal til eler fra skolen. Dette gjelder alle busser.

Se kart

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket

er et informasjonssenter for alle skolens elever. Det er åpent og betjent hver dag i skoletiden.

Vår bibliotekar heter Trude PellerudHun står til tjeneste med å finne stoff  eller bøker både til skolearbeid og fritidslesing. Biblioteket kan også formidle lån fra andre bibliotek.

Søk i skolens bokbase

Her kan du søke i katalogen til skolebiblioteket

Søk i andre bibliotek:    

Sør-Odal folkebibliotek  Kongsvinger bibliotek       

Hamar bibliotek   Deichmanske bibliotek        

BIBSYS (Universitets- og høgskolebibliotekene)

Lisens på lydbok

Kontakt bibliotekar Trude Pellerud og søk om tilgang på digitalt læremiddel.

Yrkesfag VG1

1BAA (Byggfag)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Matte Sinus1P

Digitalbok med video

Norsk

Signatur1

Smartbok

kontakt Trude på biblioteket

kontakt Trude på biblioteket

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Engelsk SKILLS tilgjengelig lydressurs
Naturfag KOSMOS lydfiler tilgjengelig 
Yrkesteori

Tegningslære

Smartbok HMS

Smartbok Produkson

kontakt Trude på biblioteket

kontakt Trude på biblioteket

kontakt Trude på biblioteket

1BAT (Byggfag tilrettelagt)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Matte Lokus 

Lokus forenklet

digital ressurs

?

Norsk  Klarmeld1 tilgjengelig Lydbok

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Samfunnsfag Lettlest elevbok   kontakt Trude på biblioteket
Yrkesteori

Smartbok Bransjelære

Smartbok Produksjon

Tegningslære

kontakt Trude på biblioteket

kontakt Trude på biblioteket

kontakt Trude på biblioteket

1DHA (Design og håndverk)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Matte Sinus1P

Digitalbok med video

Norsk

Signatur1

kontakt Trude på biblioteket

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Engelsk SKILLS tilgjengelig lydbok
Naturfag KOSMOS tilgjengelig lydbok
Yrkesteori

NDLA Impulser

NDLA Grunnbok

få tekst opplest

få tekst opplest

1EFA (Elektrofag)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Matte Sinus1YP

Digitalbok med video

Norsk Signatur1 kontakt Trude på biblioteket

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Engelsk SKILLS tilgjengelig lydbok
Naturfag KOSMOS tilgjengelige lydfiler
Yrkesteori

 

 

Yrkesfag VG2

2BTA (Byggteknikk)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Engelsk  SKILLS

tilgjengelig lydbok

Norsk Signatur2 kontakt Trude på biblioteket
Samfunnsfag LOKUS kontakt Trude på biblioteket

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Yrkesteori Betong

Trekonstruksjon

kontakt Trude på biblioteket

kontakt Trude på biblioteket

2DEA (Data- og elektronikk)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Engelsk SKILLS

tilgjengelig lydbok

Norsk Signatur2 kontakt Trude på biblioteket
Samfunnsfag LOKUS  ? tilgjengelig nettressurs ?

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Yrkesteori    
2FRA (Frisør)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Engelsk SKILLS

tilgjengelig lydbok

Norsk Signatur2 kontakt Trude på biblioteket
Samfunnsfag LOKUS kontakt Trude på biblioteket

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Yrkesteori    
2KEM (Klima, energi og miljø)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Engelsk  SKILLS

tilgjengelig lydbok

Norsk Signatur2 kontakt Trude på biblioteket
Samfunnsfag LOKUS kontakt Trude på biblioteket

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Yrkesteori EBOK  tekn. bestemmelser kontakt Trude på biblioteket
2OTA (Overflateteknikk)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Engelsk  SKILLS 

tilgjengelig lydbok

Norsk Signatur2  kontakt Trude på biblioteket
Samfunnsfag LOKUS kontakt Trude på biblioteket 

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Yrkesteori    

Yrkesfag VG3

3DEA (Dataelektroniker)
FAGDigitale ressurser Informasjon

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

ressurs fra forlag

Yrkesteori    

Studieforberedende

Studieforberedende VG1
FAGDigitale ressurserInformasjon 
Norsk intertekst1

kontakt Trude på biblioteket

Engelsk ACCESS tilgjengelig lydbok
Spansk1 Vidas 1 tilgjengelig lydbok
Spansk2 Vamos 1 tilgjengelig lydbok
Tysk2 Ankunft1  tilgjengelig lydbok
Samf-fag Lokus kontakt Trude på biblioteket
Matte1P Sinus1P digitalbok med video
Matte1T Sinus1T digitalbok med video
Naturfag    
Geografi Geografi, lands.. tilgjengelig lydbok

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

lydbok fra forlag

Studieforberedende VG2
FAGDigitale ressurser Informasjon
Norsk Intertekst2

kontakt Trude på biblioteket

Historie

Alle tiders historie

tilgjengelig lydbok
Spansk1 Vidas2 tilgjengelig lydbok
Spansk2 Vamos2 tilgjengelig lydbok
Tysk2 Ankunft2 tilgjengelig lydbok

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

lydbok fra forlag

Sosiologi Brettboka kontakt Trude på biblioteket
Rettslære Juss1 kontakt Trude på biblioteket
Økonomi Økonomistyring  
Int.engelsk Global visions kontakt Trude på biblioteket
Matte2P Sinus2P tilgjengelig lydbok
Fysikk1 Ergo kontakt Trude på biblioteket
Kjemi1 Lokus tilgjengelige lydfiler
Biologi1

Bios1 

Bios1

kontakt Trude på biblioteket 

tilgjengelig digitalbok

EBUT 1 Oppstart1 kontakt Trude på biblioteket
Studieforberedende VG3
FAGDigitale ressurser Informasjon
Norsk Intertekst3

kontakt Trude på biblioteket

Historie

Alle tiders historie

tilgjengelig lydbok
Religion/etikk I samme verden  tilgjengelig Lydbok 

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

lydbok fra forlag

POMUnibok kontakt Trude på biblioteket
Rettslære Brettboka kontakt Trude på biblioteket
Økonomi Økonomi og ledelse kontakt Trude på biblioteket
EBUT 2 Innovasjon og internasj. kontakt Trude på biblioteket
Engelsk(samf) Access to English tilgjengelig Lydbok
Spansk Mundos-nuevos2 kontakt Trude på biblioteket
MatteS2 Sinus S2 tilgjengelig Digitalbok 
MatteR2 Sinus R2  tilgjengelig Digitalbok
Fysikk2 Ergo  kontakt Trude på biblioteket
Kjemi2 Kjemi 2 tilgjengelig Lydbok
Biologi2 Bios 2  kontakt Trude på biblioteket
Generell studiekompetanse (påbygg)
FAGDigitale ressurser Informasjon
Norsk Signatur 3/Studiebok

kontakt Trude på biblioteket

Norsk Signatur 3/Tekstsamling

kontakt Trude på biblioteket

Historie Alle tiders historie tilgjengelig lydbok
Biologi1 Bi 1 tilgjengelig digital ressurs
MatteP Sinus påbygging tilgjengelig Digitalbok
Naturfag Kosmos påbygging tilgjengelig Digitalbok 

NDLA

Gymnos

få tekst opplest

lydbok fra forlag

Skolens kantine

I kantina får du kjøpt noe å spise eller noe å drikke.

Lunsjpausa på Skarnes videregående er fra klokka 11:50 - 12:20.

DETTE SKOLEÅRET ER KANTINA STENGT. (Det foregår vedlikehold og oppussing av skolen)

Du kan kjøpe et varmt måltid "Dagens" hver dag for ca. kr 35 - 45,-. (kyllingwok, hamburger, fisk osv.)

Foruten varm mat, selges det baguetter med forskjellig innhold, vårruller, bakt potet, frukt, iste mm.

Kantina har også en flott Salatbar der du kan lage din egen salatblanding (kr.12 per 100g.) 

Kantina er åpen fra klokka 08.00 - 15.00 hver dag.

IKT-avdeling, drifting av datanett

Vårt datanettverk.

Skarnes videregående skole har et omfattende datanettverk, både kabelbasert og trådløst.

Alle elever disponerer en bærbar PC (elev-PC). Alle lærere er også utstyrt med egen bærbar PC.

Ta kontakt med:

 

IKT-avdelingen består av to personer i deltidsstillinger:

Rolf Wølner

  • systemansvarlig

Jonny Skogstad

  • ansvarlig for elev PC
  • administrator (its´learning)

IKT-hjelp 

Trådløst nett

Tilganger til det trådløse nettverket settes opp av IKT avdelingen. Gjester kan henvende seg i resepsjonen for tilgang til gjestenettet.

Brukernavn og passord

Hedmark fylkeskommune  bruker FEIDE- pålogging til sine tjenester. Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester.

Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn på:

Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. 

Følg instruksjonene som blir gitt på portalen..

 

Utskrift

Fra elev-PC:

Hent utskrift på biblioteket:

  • Logg inn på skriver med aktivert elevkort eller Feidebruker
  • Velg "FOLLOW ME" print
  • Velg dokumenter og skriv ut.

(Utskrifter som ikke er tatt ut fra printer slettes etter 24 timer.)

Itslearning

Kontaktpersoner:

Skoleadministratorer (ITL):

SkoleArena

Kontaktperson:

Ordnett

Kontaktperson( er):

For å få installert programmet, må du ta kontakt med:

Trenger du support om bruk, kan du ta kontakt med:

Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

Alle elever som ønsker kan få verktøyet Textpilot for lese- og skrivestøtte. For å få installert programmet, må du ta kontakt med:

Geogebra (grafisk kalkulator) 

Geogebra kan du laste ned fra Portalen.

Annen programvare
Office 365 og annen programvare

Kontaktpersoner

Endring av personopplysninger

Dersom du finner feil i dine personopplysninger eller om de skal endres av andre grunner kan du ta kontakt med:

Oppmøte på skolen, snakk med Hanne Marit Juliussen (resepsjon)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?