Utdanningstilbud

Her kan du finne de aktuelle  utdanningsprogrammene som tilbys ved Skarnes videregående skole
Sist oppdatert 07.12.2017

Studieforberedende tilbud

Du lærer avhengig av dine fagvalg:

 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Musikk, dans og drama på Skarnes VGS

Har du spilt eller sunget noen år og ønsker å utvikle deg innen et særdeles godt miljø preget av sterkt samhold mellom elevene på tvers av klassene, så bør du vurdere alvorlig musikklinja.

Noen av elevene går selvsagt videre innen musikken, men linja er slett ikke bare for musikere. Du får etter tre år generell studiekompetanse med tilgang til de fleste studier etter videregående skole.

Du vil kunne se tilbake på tre spesielle år – noe utenom det vanlige.

VG1 - Musikk, dans og drama

Halvparten av elevene tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. Andre halvparten tas inn etter ordinære inntakskrav (poeng).

VG2 - Musikk

Dette programområdet legger vekt på de utøvende fagene og gir deg et godt grunnlag for å videreutdanne deg til musiker eller musikkpedagog og innen andre yrker hvor ferdigheter i og kunnskap om musikk er nyttig.

Programområdet gir deg generell studiekompetanse og grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, men kan også gi deg spesiell studiekompetanse dersom du velger programfag som matematikk og/eller andre realfag. Ved opptak til de fleste musikkstudier er det praktiske opptaksprøver.

Personlige egenskaper

Programområdet for musikk stiller krav til dine ferdigheter i musikk. Opplæringen stiller store krav til kunstneriske evner, utholdenhet og øving. I tillegg bør du kunne mestre krevende teoretiske fag.

VG3 - Musikk

I VG3 tilbyr Skarnes videregående skole programfaget Musikk. Dette tredje året gir deg generell studiekompetanse.

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Studiespesialiserende på Skarnes VGS

Studiespesialiserende utdanningsprogram gjør deg godt forberedt for videre studier. Dette gir det bredeste grunnlaget for mer teoretisk utdanning etter videregående skole.

Utdanningsprogrammet passer godt for deg som liker teoretiske fag og som ønsker å fortsette med høyere utdanning etter videregående skole.

VG1 - Fag og timefordeling

Du får i store trekk fag som du kjenner fra før. Alle fagene er obligatoriske og må bestås for at du kan få vitnemål.

Du kan komme opp til skriftlig eller muntlig eksamen i de fagene som er avsluttende i VG1.

Fag Timer
Norsk 4
Matematikk 5
Engelsk 5
Naturfag 5
Kroppsøving 2
Spansk / Tysk 4
Samfunnsfag 3
Geografi 2

 

NB! I matematikk må du velge enten Matematikk T (teoretisk rettet) eller Matematikk P (praktisk rettet) allerede fra skolestart.

Hvis du planlegger å bli f. eks lege, tannlege, ingeniør, må du velge Matematikk T.

VG2 - Studiespesialiserende.

VG2 studiespesialiserende kan du velge et av følgende programområder som du fortsetter med i VG3:

 • Programmområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
VG2, VG3 - Programområde for Realfag.

Gjennom praktiske øvelser tilegner elevene seg kunnskap innen realfagene.Dette programområdet gir deg grunnlag for å søke studier ved høyskoler og universiteter innen medisin, naturvitenskapelige og teknologiske fag.

VG2, VG3 - Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi passer for deg som er glad i å lese og å arbeide med krevende teoretiske fag. Du bør ha interesse for språk og kultur, være samfunnsengasjert og ha interesse for økonomi og jus.

Lokal info

Du lærer:

 • Fellesfag som kroppsøving og teoretiske fag. (701 timer)
 • Programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Du velger enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (140 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no

VG3 Påbygg  på Skarnes VGS

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, er kurset for deg som har Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter.*

(* Merk at det for opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.)

Se læreplaner for VG3 Påbygging til generell studiekompetanse her. (udir.no)

Du lærer:

 • Fellesfag som Historie og andre teoretiske fag (totalt 645 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

VG4 Påbygg  på Skarnes VGS

På Skarnes videregående skole tar vi inn elever for Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Det vil si elever som har tatt fagbrev og ønsker å skaffe seg generell studiekompetanse.


Fritak for fag: Som VG4 elev har du ikke:

 • kroppsøving (2 timer) eller
 • valgfritt programfag (5 timer)

Eksamen og uttrekksregler:

Elever som går VG4 påbygging, er elever som allerede har vitnemål etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, og som tar påbygging for å oppnå generell studiekompetanse.

Elever på VG4 påbygging har samme antall eksamener som Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål skal elevene trekkes ut til to eksamener.

For Vg4 påbygging er det imidlertid ikke krav om en bestemt fordeling av de to trekkfagseksamenene mellom skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • Produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Mer informasjon om fag- og timefordeling, yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

VG1 Bygg- og anleggsteknikk på Skarnes VGS

På VG1 vil du få grunnleggende innføring i:

 • Produksjon
 • Tegning
 • Bransjelære 

Her kan du finne Læreplan i felles programfag. (UDIR)

VG2 Byggteknikk på Skarnes VGS

I byggteknikkprogrammet lærer du å bygge ulike bygnings-konstruksjoner av forskjellige materialer.

Dette programområdet leder til følgende fag:

Tømrer: (Tømreren bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner.) Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter.

Murer: (Mureren murer nytt murverk, samt rehabiliterer og restaurerer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger.)

Betongfagarbeider: (Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.)

Stillasbygger: (Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høyden, som sikkerhet for andre yrkesutøvere.)

VG2 Klima, energi og miljø på Skarnes VGS

Som rørlegger, blikkenslager eller taktekker er du med på å sette opp bygg som tåler dagens klima og oppfyller kravene til tilgang og bruk av vann og luft.

Dette programområdet leder til følgende fag:

Rørlegger: (Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr for daglig hygiene, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg.)

Blikkenslager: (Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, restaurerer, reparerer og foretar service på ventilasjonsanlegg, fasade og tak.)

Taktekker: (Taktekkeren jobber med tekking av nybygg og rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak på og i alle typer bygg.)

VG2 Overflateteknikk på Skarnes VGS

I overflateteknikkprogrammet lærer du om beskyttelse, fargesetting, dekor, vedlikehold, renhold og restaureering av ulike flater i bygg, konstruksjoner og i transportmidler som tog, fly og skip.

Dette programområdet leder til følgende fag:

Maler: (Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner.)

Industrimaler: (Industrimaleren jobber med å forbehandle stålkonstruksjoner og metaller.)

Renholdsoperatør: (Renholdsoperatøren jobber med å rengjøre og vedlikeholde vegger, tak og gulv.)

Du lærer:

 • tradisjonelle håndverksfag
 • bruk og utforming av ulike materialer
 • utvikling av ideer til ferdige produkter
 • design og visuelle uttrykk
 • videreutvikling av kreative ferdigheter
 • kunst og kultur

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

VG1 Design og håndverk på Skarnes VGS

For deg som er kreativ og vil skape framtida. Liker du å arbeide med materialer som f.eks: leire, tekstil, tre eller blomster, eller andre materialer, er dette et tilbud for deg. 

Ved å gå Vg1Design og håndverk får du litt erfaring med materialer og teknikker som brukes på vg2 tilbudene (blomsterdekoratør, frisør, interiør og design eller tekstil)

Opplæringen vil gi deg praktisk erfaring med produksjon og grunnleggende arbeid innen de ulike design og håndverksyrker. 

VG2 Friør på Skarnes VGS

Frisørfaget bygger på VG1 design og håndverk. Frisørfaget består av teori og praksis.
Vi har en stor og trivelig frisørsalong med 15 arbeidsplasser.Elevene får opplæring i å drive frisørsalong gjennom egne ungdomsbedrifter.

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

VG1 Elektrofag på Skarnes VGS

Opplæringen i Vg1 elektrofag skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene.

Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen.

Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde.

Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger ivaretas.

Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.

Læreplan for felles programfag finner du HER.

Er du 10. klassing på ungdomsskolen er det mulig å hospitere på Elektro.

VG2 Data- og elektronikk på Skarnes VGS

Dette er 2. året i elektronikkutdanningen ved Skarnes videregående skole.

Samfunnet trenger kvalifiserte fagfolk.

Samfunnet er i stadig høyere grad blitt avhengig av en rekke data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur.

Data og elektronikk skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i alt fra enkelt brukerutstyr som PC og mobiltelefon til avanserte kommunikasjons- og navigasjonssystemer.

For at systemer og infrastruktur skal være velfungerende og stabile, er det viktig at installasjon og vedlikehold blir utført av kvalifiserte fagfolk.

Temaer i opplæringen.

 • Alarm og adgangskontroll
 • Programmering av LEGOroboter
 • Bakke- og satellittbasert TV
 • PC
 • Datanettverk
 • Videoovervåking

Programfagene er:

 • Elektronisk infrastruktur
 • Data- og elektronikk
 • Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Læreplan for felles programfag finner du HER

VG3 Dataelektroniker på Skarnes VGS

Dette er 3. året i elektronikkutdanningen ved Skarnes videregående skole.

Målet med utdanningen.

Dataelektronikere arbeider med system og utstyr som er integrert på en rekke områder i samfunnet, fra underholdning og multimedia til telemedisin og satellittbasert navigasjon.

Elektroniske kontroll- og styringssystem har fått stadig større innvirkning på trygghet og drift i samfunnet vårt. Videre er det svært viktig for store deler av næringslivet å ha data- og elektronikksystem som fungerer godt.

Data- og elektronikksystem gjør det mulig å samhandle med andre, å kommunisere på tvers av geografiske og sosiale grenser og å effektivisere arbeid og handel i et globalt marked.

Slike høgteknologiske system krever dataelektronikere som kombinerer stor faglig bredde med målrettet spesialisering til installasjon, drift og vedlikehold.

Læreplan for felles programfag i VG3 finner du HER

Praksis
Gjennom året har elevene på VG3 utplassering i en bedrift, 3 uker på høstan og 3 uker på våren. 

To av bedriftene vi bruker er; InfoCare Workshop (Kongsvinger) og Conmodo (Skarnes).

Andre praksisbedrifter er:

Lærling
Etter VG3 Dataelektroniker kan du søke deg ut som lærling i Dataelektronikerfaget. Denne læretiden er på 1,5 år og avsluttes med fagprøve.

Før du kan inngå avtale om læretid med en bedrift, må du ha avlagt og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen (DAT 4002). Denne avholdes i skolen på slutten av VG3 - kurset (i slutten av mai) hvert år.

Undervisning i fengsel

Skarnes videregående skole har avdelinger i Kongsvinger fengsel, Vardåsen

Les om opplæring innen kriminalomsorgen i Hedmark

Skarnes videregående skole gir undervisning i fellesfagene for videregående skole. 

Dessuten undervises det i byggfag, salg og service, spansk, kunstfag og norsk som andrespråk.

Vi tilbyr også korte, arbeidskvalifiserende kurs, som truckføreropplæring, verktøykurs, renholdskurs, datakurs, kurs i helse, hygiene og ernæring.

Undervisningen legges opp som korte, kompetansegivende kurs. Det gis også mulighet for å gå opp til ordinære eksamener på videregående nivå. Det er dessuten muligheter for realkompetansevurdering.

I Kongsvinger fengsel kan de også tilby restaurant- og matfag samt design og håndverk. 

Avdelingsleder for undervisning på Vardåsen er Roy Høgberget

telefon: 62 88 84 95

e-post:royhoe@hedmark.org

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?