Skolestart høsten 2018

Vi ønsker velkommen til skolestart for nye og gamle elever. Her ser du når du skal møte opp.
Sist oppdatert 15.08.2018
Illustrasjon for skolestart

Mandag 20. august: 

Vg1 og Påbygg 

0830-0900:Velkommen ved rektor 

Presentasjon av ledelsen, rådgiverne, bibliotekar, miljøarbeidere, helsesøster, IKT-ansvarlig og vaktmester  

Opprop, alle går til sine klasserom.  

0900-1300:Klasseøkt med kontaktlærerne. Miljøteam/helsesøster besøker alle klasser  

 

Vg2 og Vg 

1000-1020:Velkommenved rektor 

Opprop, alle går til sine klasserom.  

1020-1300:Klasseøkt med kontaktlærerne. Miljøteam/helsesøster besøker alle klasser