Utprøvingsdager på Skarnes VGS

Mandag 19. november starter vi opp med utprøvingsdager for 10. klassinger i vår region.
Sist oppdatert 14.11.2018
Her pågår det sveising av gulvbelegg
Lær deg hvordan du sveiser et gulvbelegg.

Utprøvingsdager vil si at tiendeklassingene kan bestemme seg for to utdanningstilbud som de vil prøve ut. 

Det vil være utprøvingsaktiviteter på alle avdelinger ved skolen. Hovedsakelig foregår dette på VG1-nivå

Her er elevene inne på musikkavdelingen og lærer seg at de må varme opp før sangen tar til.

På kjemirommet er det ulike stoffer med flottefarger.

På naturfagrommet er det nødvendig å bruke mikroskopet for å se på ørsmå ting.

På elektroavdelingen kan de både demontere og sette sammen en PC og teste den etterpå.

På design og håndverk lager de kreative og fargerike hodeplagg.