Traff spikern på hodet i fylkesmesterskapet.

Alexander Solbraa fra Solør videregående skole ble best i fylkesmesterskapet i tømrerfaget som ble arrangert ved Skarnes videregående skole i februar
Sist oppdatert 15.03.2019
Rektor ved Skarnes VGS gratulerer vinner Alexander Solbraa fra Solør VGS
Rektor Hanne Foss gratulerer vinneren Alexander Solbraa med førsteplassen, dommer Erik Jernberg i midten.

Fylkesmesterskapet i tømrerfag for elever ved VG2 Bygg og anleggsteknikk ble arrangert ved Skarnes videregående onsdag 13.februar i år.

Skolene i fylket konkurrerer mot hverandre for å kåre en vinner som skal representere fylket i årets skole NM.

Elevene får fem timer på seg til å utføre en oppgave som senere blir bedømt. Her blir det blant annet lagt vekt på God håndverksmessig utførelse, Håndtering og utnyttelse av materialer, nøyaktighet, Ryddighet under utførelse og bruk av verneutstyr.

De fem deltagerne ved årets fylkesmesterskap på Skarnes videregående skole.

Sigurd Simensen Hovde, Håkon Larsen Sagstuen, Jonas Flermoen Odden, Martin Bunes Skogholt, Alexander Solbraa.

Det ble gjennomført skolekonkurranser i forkant av denne dagen for å finne en deltager som skulle representere sin skole i fylkeskonkurransen.

I år var det fem skoler som stilte i fylkeskonkurransen. De skolene som deltok i år var:

  • Trysil VGS, (Jonas Flermoen Odden)
  • Elverum VGS, (Håkon Larsen Sagstuen)
  • Ringsaker VGS, (Sigurd Simensen Hovde)
  • Solør VGS ( Alexander Solbraa) og
  • Skarnes VGS,(Martin Bunes Skogholt)

Hedmark fylkeskommune sier at skolekonkurranser er en viktig arena for å fremme yrkesfagene på en god måte.

Hedmark fylkeskommune var representert under konkurransen ved Simon Rostgaard fra VGO.

Han uttaler at han er fornøyd med arrangementet og at det er imponerende å se fremtidens yrkesutøvere konkurrere på denne måten.

Her er Alexander Solbraa i aktivitet i tømrerhallen med sitt arbeid.

Lokale dommere i konkurransen.

Kai Indgjerd og Erik Jernberg.

Som dommere i fylkeskonkurransen hadde Skarnes videregående skole hentet inn to lokale byggmestere med lang og god erfaring fra faget og erfaring med å ha lærlinger i sine egne bedrifter.

Dommerne i konkurransen, Kai Indgjerd og Erik Jernberg var godt fornøyde med dagen og sa at nivået var høyt.

Erik Jernberg sitter for øvrig også i prøvenemda for tømrerfaget. Med slike elever på skolene er det ingen fare for faget fremover var deres påstand.

Vinneren ble Alexander.

Dommer Erik Jernberg henger medaljen rundt halsen på vinner Alexsander Solbraa.

Alexander Solbraa skal forsvare Hedmarks ære under Skole NM på Elverum 10 og 11 april.

Vi må bare oppfordre lokale bedrifter til å overta opplæringen av disse flinke elevene etter endt skolegang, for disse blir det skikkelige håndverkere av.

Vi ønsker Hedmark fylkeskommunes representant lykke til i skole NM i April.