Elevtjenester

  Sist oppdatert 08.12.2017

   

   

  Rådgivningstjenesten

  Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

  • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
  • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
  Karriereveiledning

  Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

  Karriereveileders oppgaver
  • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
  • Utdanningsveier i Norge og i andre land
  • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
  • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  Sosialpedagogisk rådgivning

  Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

  • Venner 
  • Familie
  • Klassekamerater
  • Lærere
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Ensomhet
  • Sorg

  Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

  Flisa:
      Rådgiver Nina Bentsen
      E-post: benmer@hedmark.org
      Telefon: 90 96 46 06

  Våler:
      Rådgiver Anders Olastuen
      E-post: anders.olastuen@hedmark.org
      Telefon: 99 10 42 48

      Sosiallærer Katarina Aas
      E-post: katarina.aas@hedmark.org
      Telefon: 45 60 48 30

  Rådgiver Sønsterud:
      Bjørg Elise Skybak
      E-post: bjorg.skybak@hedmark.org
      Telefon: 91 12 78 10

  Skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten ved skolen er et gratis tilbud og vi har et tilbud både i Våler, på Flisa og Sønsterud.

  Formålet med skolehelsetjenesten er å arbeide med å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

  Blir du akutt syk må du henvende deg til legen. Vi deler ikke ut smertestillende.

  Vi samarbeider med skolens rådgivere, kontaktlærer, foreldre/foresatte, fastlege, BUP og Barnevernstjenesten der det er nødvendig, for å løse de problemer som spesielt knytter seg til din hverdag som skoleelev. Alt etter samtykke fra eleven.

  Helsepersonell:

  • Kjersti Estenstad (Helsesøster, Våler)
  • Helene Skybak (Helsesøster Flisa og Sønsterud)

  Tilstedeværelse:

    Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  Flisa          
  Våler  08:00-12:00   08:00-14:00   08:00-12:00   10:00-14:00   
  Sønsterud           

   

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

  Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

  Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?