Elevtjenester

Sist oppdatert 08.12.2017

 

 

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Flisa:
    Rådgiver Nina Bentsen
    E-post: benmer@hedmark.org
    Telefon: 90 96 46 06

Våler:
    Rådgiver Anders Olastuen
    E-post: anders.olastuen@hedmark.org
    Telefon: 99 10 42 48

    Sosiallærer Katarina Aas
    E-post: katarina.aas@hedmark.org
    Telefon: 45 60 48 30

Rådgiver Sønsterud:
    Bjørg Elise Skybak
    E-post: bjorg.skybak@hedmark.org
    Telefon: 91 12 78 10

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved skolen er et gratis tilbud og vi har et tilbud både i Våler, på Flisa og Sønsterud.

Formålet med skolehelsetjenesten er å arbeide med å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

Blir du akutt syk må du henvende deg til legen. Vi deler ikke ut smertestillende.

Vi samarbeider med skolens rådgivere, kontaktlærer, foreldre/foresatte, fastlege, BUP og Barnevernstjenesten der det er nødvendig, for å løse de problemer som spesielt knytter seg til din hverdag som skoleelev. Alt etter samtykke fra eleven.

Helsepersonell:

 • Kjersti Estenstad (Helsesøster, Våler)
 • Helene Skybak (Helsesøster Flisa og Sønsterud)

Tilstedeværelse:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Flisa          
Våler  08:00-12:00   08:00-14:00   08:00-12:00   10:00-14:00   
Sønsterud           

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?