Utdanningstilbud

Sist oppdatert 08.12.2017

Studieforberedende tilbud

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 Lokal informasjon om Studiespesialisering

Innen programfaget Realfag kan du ta fagvalgene:

 • matematikk
 • biologi
 • fysikk
 • kjemi

Innen programfaget Samfunnsfag, språk og økonomi kan du ta fagvalgene:

 • økonomi og ledelse
 • økonomistyring
 • sosiologi
 • engelsk
 • rettslære
 • sosialkunnskap

Ved Solør videregående skole har du mulighet til å ta idrett (aktivitetslære eller toppidrett) i kombinasjon med enten Realfag eller Samfunnsfag, språk og økonomi.

Du lærer:

 • Fellesfag som kroppsøving og teoretiske fag. (701 timer)
 • Programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Du velger enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (140 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no

Du lærer:

 • Fellesfag som Historie og andre teoretiske fag (totalt 645 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal informasjon om Påbygg til generell studiekompetanse 

Vi tilbyr som programfag Realfag og faget bilologi som en del av påbygg til generell studiekompetanse.

Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • Produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Mer informasjon om fag- og timefordeling, yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal informasjon om Bygg- og anleggsteknikk

Etter vg1 i bygg- og anleggsteknikk kan du hos oss ta vg2 Anleggsteknikk, som er en landslinje, eller vg2 Byggteknikk.

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal informasjon om Elektrofag

Etter vg1 elektrofag kan du ta vg2 Elengergi elller vg2 Data- og elektronikk.

Du lærer:

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilssykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal informasjon om Helse- og oppvekstfag

Etter vg1 Helse- og oppvekstfag kan du ta vg2 + vg3 Ambulansefag, som vil gi generell studiekompetanse eller  du kan ta vg2 Helsearbeiderfag

Du lærer:

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprossesser
 • om biologisk produksjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal informasjon om Naturbruk

Vi tilbyr vg1 Naturbruk, vg2 Skogbruk, vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, vg2 Landbruk- og gartnernæring med friluftsliv og vg3 Naturbruk med studiekompetanse.

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal informasjon om Teknikk og industriell produksjon

Etter vg1 Teknikk og industriell produksjon kan du ta vg2 Arbeidsmaskiner, vg3 Anleggsmaskiner eller vg2 Kjøretøy med fordypning i motorsport.

Service og samferdsel (bl. a. yrkessjåfør)

Avdelingen har følgende tilbud: 2 klasser VG2 Transport og logistikk. Disse klassene representerer fylkestilbudet. VG2 Transport og logistikk finnes kun som tilbud hos oss i Hedmark.

Landslinjetilbudet VG3 yrkessjåfør har 4 klasser, 2 klasser har inntak i august og 2 klasser har inntak i januar.

Inntakskrav:
Du må ha førerkort klasse B og være fylt 21 år før kursstart. Du må ha godkjent helseattest for klasse CEDE. Du må ha fullført og bestått VG1.

Søknadsskjema lastes ned, fylles ut og sendes til post.solor.vgs@hedmark.org innen 1. juni for inntaket i august og 1. november for inntak i januar. Klikk her for å laste ned søknadsskjema.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?