Hedmark best i landet

Hedmark best i landet
Sist oppdatert 12.12.2018
Ungdom

I dag kom tallene fra Utdanningsdirektoratets undersøkelse om skolebidragene. Der viser det seg at Hedmark er best av alle fylkene i landet på fullført og bestått. Og Solør videregående skole ligger godt over snittet, både på landsbasis og på fylkesbasis. Dette er noe vi på skolen er meget stolte over!