Elevtjenester

Sist oppdatert 07.12.2017

Kontortjenesten

Åpningstid: kl. 08:00–16:00 på vanlige skoledager.
Tlf: 948 36 889
E-post: post.stange.vgs@hedmark.org

Kontorleder: Kine Nilsen
Tlf: 958 55 458
E-post: kine.marie.nilsen@hedmark.org

Sekretær: Ellen Kløvstad Iversen
Tlf: 948 04 917
E-post:ellen.iversen@hedmark.org

 

Skolehelsetjenesten

består av helsesykepleier, skolelege og Stangehjelpa. Du finner dem i 2.etasje ved kontoret. Elevene kan ringe/sende sms for å avtale tid, eller de kan stikke innom uten avtale. Åpningstider varierer noe og det er oppslag på døren til helsesøster og på It`s L.

Helsesykepleier: Anne Lise Nilssen

Tlf: 917 42 050. 

E-post:annelise.nilssen@stange.kommune.no 

Stangehjelper: Miriam Schytte

Tlf: 941 54 787

E-post: miriam.schytte@stange.kommune.no

Lege: Teresia Marton

Lege: Simon Davis

Stangehjelpa

Stangehjelpa er et gratis helsetilbud for alle i Stange kommune. Vårt oppdrag er å fremme psykisk helse. Vi har mange medarbeidere med bred kompetanse som står til din disposisjon, enten utfordringene dreier seg om relasjoner, familie, forskjellige psykiske problemer eller alkohol/rus. Mer om

Stangehjelpa 
 Tlf: 904 05 436.
E-post:stangehjelpa@stange.kommune.no

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Karriereveiledning på Stange

Skolens yrkes- og utdanningsveileder er Hilde Gullhav
Tlf: 912 46 880
E-post: hilde.gullhav@hedmark.org

Årshjul for yrkes- og utdanningsinformasjon.pdf

 

Sosialpedagogisk rådgivning på Stange

Skolens rådgivertjeneste er organisert under pedagogisk støtteavdeling

Leder: Silje M. Tollan, spesialpedagogisk rådgiver 

Tlf:  976 16 669
E-post:  silje.myhre.tollan@hedmark.org

Miljøpedagog: Vildun Mathisen

Tlf:  908 90 774
E-post: vildun.mathisen@hedmark.org

Psykososial rådgiver: My Valkvæ

Tlf: 978 98 886

E-post: my.valkvae@hedmark.org 

YFF-korrdinator: Fredd Kenneth Søby
Tlf: 901 67 100
E-post: fredd.soeby@hedmark.org 

Rådgiver: Irina Molberg

Tlf: 941 63 95
E-post: irina.molberg@hedmark.org  

Elevråd

Elevrådet på Stange består av tillitsvalgte fra hver klasse. Disse møtes en gang i måneden for elevrådsmøter. Elevrådet diskuterer hvilke oppgaver som skal bedre elevenes hverdag - blant annet trivsel-, miljø-, og velferdstiltak. Ellers er elevrådet et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse.

Elevrådsstyret for skoleåret 2019-20 består av:

Johanne Dalsbø (3IFA), leder ut 2019
Maiken Køien Andersen (3MUA), nesteleder 
Stephan Daniel Iversen (2MUA), sekretær
, styremedlem
Emma Løken Standerholen (2STA), styremedlem

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?