Elevtjenester

  Sist oppdatert 07.12.2017
  resepsjon

  Kontortjenesten

  Åpningstid: kl. 08:00–16:00 på vanlige skoledager.
  Tlf: 948 36 889
  E-post: post.stange.vgs@hedmark.org

  Kontorleder: Ingunn Mortensen
  Tlf: 480 55 088
  E-post: ingunn.mortensen@hedmark.org

  Sekretær: Ellen Kløvstad Iversen
  Tlf: 948 04 917
  E-post:ellen.iversen@hedmark.org

  Sekretær: Eva Evje
  E-post:eva.evje@hedmark.org

  Skolehelsetjenesten

  består av helsesøster, skolelege og Stangehjelpa. Du finner dem i 2.etasje ved kontoret. Elevene kan ringe/sende sms for å avtale tid, eller de kan stikke innom uten avtale. Åpningstider er slått opp på døra.

  Helsesøster: Anne Lise Nilssen Tlf: 91742050 E-post:annelise.nilssen@stange.kommune.no 

  Stangehjelper: Rita Oja Tlf: 90274107 E-post:rita.pauliina.oja@stange.kommune.no

  Lege: Teresia Marton

  Lege: Maria Skalleberg

  Stangehjelpa

  Stangehjelpa er et gratis helsetilbud for alle i Stange kommune. Vårt oppdrag er å fremme psykisk helse. Vi har mange medarbeidere med bred kompetanse som står til din disposisjon, enten utfordringene dreier seg om relasjoner, familie, forskjellige psykiske problemer eller alkohol/rus. Mer om

  Stangehjelpa
  Tlf: 90405436.
  E-post:stangehjelpa@stange.kommune.no

  Rådgivningstjenesten

  Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

  • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
  • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
  Karriereveiledning

  Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

  Karriereveileders oppgaver
  • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
  • Utdanningsveier i Norge og i andre land
  • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
  • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  Sosialpedagogisk rådgivning

  Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

  • Venner 
  • Familie
  • Klassekamerater
  • Lærere
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Ensomhet
  • Sorg

  Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

  Karriereveiledning på Stange

  Skolens yrkes- og utdanningsveileder er Hilde Gullhav
  Tlf: 912 46 880
  E-post: hilde.gullhav@hedmark.org

  Årshjul for yrkes- og utdanningsinformasjon.pdf

   

  Sosialpedagogisk rådgivning på Stange

  Skolens rådgivertjeneste er organisert under pedagogisk støtteavdeling som ledes av: Kjell Erik Sagbakken (også rådgiver for idrettsfag)
  Tlf: 901 00 023
  E-post: k.sagbakken@hedmark.org

  Spesialpedagogisk rådgiver: Maylen Evensen
  Tlf: 915 32 651
  E-post: maylen.evensen@hedmark.org

  Rådgiver for musikk, dans og drama:  Linn-Terese Bern
  Tlf: 414 42 506 E-post: linn-terese.bern@hedmark.org

  Rådgiver for byggfag: Fredd Kenneth Søby
  Tlf: 901 67 100
  E-post: fredd.soeby@hedmark.org 

  Rådgiver for studiespesialisering: Irina Molberg
  Tlf: 941 63 95
  E-post: irina.molberg@hedmark.org  

  Elevråd

  Elevrådet på Stange består av tillitsvalgte fra hver klasse. Disse møtes en gang i måneden for elevrådsmøter. Elevrådet diskuterer hvilke oppgaver som skal bedre elevenes hverdag - blant annet trivsel-, miljø-, og velferdstiltak. Ellers er elevrådet et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse.

  Elevrådsstyret for skoleåret 2017-18 består av:

  Erik Johansen (3STB), leder ut 2017, nestleder resten av skoleåret
  Johanne Dalsbø (1IFA), nesteleder ut 2017, leder hele 2018
  Peder Myrbakken (1DRA), sekretær
  Camilla H. Halvorsen (3MUA), styremedlem
  Ronja Haugstad Larsen (1STA), styremedlem

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

  Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

  Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?