Elevtjenester

Sist oppdatert 07.12.2017
resepsjon

Kontortjenesten

Åpningstid: kl. 08:00–16:00 på vanlige skoledager.
Tlf: 948 36 889
E-post: post.stange.vgs@hedmark.org

Kontorleder: Ingunn Mortensen
Tlf: 480 55 088
E-post: ingunn.mortensen@hedmark.org

Sekretær: Ellen Kløvstad Iversen
Tlf: 948 04 917
E-post:ellen.iversen@hedmark.org

Sekretær: Eva Evje
E-post:eva.evje@hedmark.org

Skolehelsetjenesten

består av helsesøster, skolelege og Stangehjelpa. Du finner dem i 2.etasje ved kontoret. Elevene kan ringe/sende sms for å avtale tid, eller de kan stikke innom uten avtale. Åpningstider er slått opp på døra.

Helsesøster: Anne Lise Nilssen Tlf: 91742050 E-post:annelise.nilssen@stange.kommune.no 

Stangehjelper: Rita Oja Tlf: 90274107 E-post:rita.pauliina.oja@stange.kommune.no

Lege: Teresia Marton

Lege: Maria Skalleberg

Stangehjelpa

Stangehjelpa er et gratis helsetilbud for alle i Stange kommune. Vårt oppdrag er å fremme psykisk helse. Vi har mange medarbeidere med bred kompetanse som står til din disposisjon, enten utfordringene dreier seg om relasjoner, familie, forskjellige psykiske problemer eller alkohol/rus. Mer om

Stangehjelpa
Tlf: 90405436.
E-post:stangehjelpa@stange.kommune.no

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Karriereveiledning på Stange

Skolens yrkes- og utdanningsveileder er Hilde Gullhav
Tlf: 912 46 880
E-post: hilde.gullhav@hedmark.org

Årshjul for yrkes- og utdanningsinformasjon.pdf

 

Sosialpedagogisk rådgivning på Stange

Skolens rådgivertjeneste er organisert under pedagogisk støtteavdeling som ledes av: Kjell Erik Sagbakken (også rådgiver for idrettsfag)
Tlf: 901 00 023
E-post: k.sagbakken@hedmark.org

Spesialpedagogisk rådgiver: Maylen Evensen
Tlf: 915 32 651
E-post: maylen.evensen@hedmark.org

Rådgiver for musikk, dans og drama:  Linn-Terese Bern
Tlf: 414 42 506 E-post: linn-terese.bern@hedmark.org

Rådgiver for byggfag: Fredd Kenneth Søby
Tlf: 901 67 100
E-post: fredd.soeby@hedmark.org 

Rådgiver for studiespesialisering: Irina Molberg
Tlf: 941 63 95
E-post: irina.molberg@hedmark.org  

Elevråd

Elevrådet på Stange består av tillitsvalgte fra hver klasse. Disse møtes en gang i måneden for elevrådsmøter. Elevrådet diskuterer hvilke oppgaver som skal bedre elevenes hverdag - blant annet trivsel-, miljø-, og velferdstiltak. Ellers er elevrådet et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse.

Elevrådsstyret for skoleåret 2017-18 består av:

Erik Johansen (3STB), leder ut 2017, nestleder resten av skoleåret
Johanne Dalsbø (1IFA), nesteleder ut 2017, leder hele 2018
Peder Myrbakken (1DRA), sekretær
Camilla H. Halvorsen (3MUA), styremedlem
Ronja Haugstad Larsen (1STA), styremedlem

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?