Om skolen

Stange videregående skole er en mellomstor skole med ca. 460 elevplasser og ca. 60 ansatte. Vi har lyse og trivelige klasserom som er bygget rundt kantina og ”borggården”. I tillegg bruker vi Stangehallen, som er et innendørs riksanlegg for friidrett og Stange idrettspark som uteanlegg.
Sist oppdatert 05.12.2017

Stange videregående skole (STAVIS)

Flere store undersøkelser har vist at skolen har et svært godt elevmiljø med lite mobbing og god trivsel blant elevene. Vi scorer dessuten høyt på elevmotivasjon, slik at vi har grunnlag for å si at vi også har et godt faglig miljø ved skolen. 

Stange videregående skole gir, i enkelte av utdanningsprogrammene, tilbud til elever fra hele fylket. Skolen ligger like ved Stange sentrum og har svært gode tog - og bussforbindelser, både til Hamar og de andre nabokommunene, samt til Oslo og Gardermoen.

Skolens utdanningsprogrammer er svært ulike og det medfører at skolehverdagen er både hektisk og utfordrende, men nettopp dette gjør at vi er en spennende skole der det skjer mye som setter ulike farger på skolemiljøet. Stikkord som konserter, danse- og teaterforestillinger, idrettsarrangementer, elevutveksling og turer i inn- og utland kan illustrere dette spennende mangfoldet.

Skolehverdagen på STAVIS er organisert på følgende måte:

Årsplanen:

  • 28 ordinære undervisningsuker med fast timeplan
  • 8 fordypningsuker
  • 2 eksamensuker

Timeplanen:

  • 7 timer á 60 minutter pr. dag
  • Midttime til spise- og møtetid hver dag
  • Klassens time hver uke

Fordypningsukene er parallellagt for hele skolen, og det blir avholdt fellesdager for å ivareta den generelle delen av læreplanen. I eksamensukene blir det utarbeidet egne planer for de ulike klassene.

 

Skolens ledelse

 

Rektor  

Alf B. Aschim 

E-post: alf.aschim@hedmark.org  

Tlf: 954 90 409

 

Assisterende rektor  

Ronald Ellingsen

 

E-post: ronald.ellingsen@hedmark.org

Tlf: 950 92 694

 

Utdanningsleder

Kjell Erik Sagbakken

E-post:  K.Sagbakken@hedmark.org

Tlf: 901 00 023

 

Leder pedagogisk støtte 

Silje M. Tollan

E-post: silje.myhre.tollan@hedmark.org

Tlf: 976 16 669

 

Avdelingsleder Studiespesialisering  

Ellen Monclair

E-post: ellen.monclair@hedmark.org

Tlf: 468 79 133

 

Avdelingsleder Idrett   

Kristian Fjeld

E-post: kristian.fjeld@hedmark.org

Tlf: 922 53 504

 

Avdelingsleder Musikk, dans og drama (MDD)   

Gro Østbø

E-post: groos@hedmark.org

Tlf: 905 69 024

 

Avdelingsleder Bygg- og anlegg  

Bjørn Engevold

E-post: bjorn.engevold@hedmark.org

Tlf: 900 71 223

 

Nyttig informasjon

Kontaktlærere ved Stange vgs i skoleåret 2019/20

Kontaktlærere på Vg1:

1STA: Maria Bril

1STB: Rolande Ntwali Umutanguha 

1MUA: Karin Andreassen og Ole Gjøstøl

1DRA: Henritte Stensen

1DAA: Karin Midgard

1IFA: Gerd Stenberg og Jan Cato Mathiassen

1BAA: Jimmi E. Stensby

1BAB:  Kjell R. Olsen

1BAC: Fredd Søby

Kontaktlærere på Vg2:

2STA: Helene B. Mouawad

2MUA: Sigurd Mickelsson og Ingrid Bergene Fossaa

2DRA: Magne Kippersund og Stein Kippersund

2DAA: Ingebjørg Lutnæs

2IFA:  Birger Søyland og Rita Nordsveen

2BTA: Tore Gudbrandsen

2BTB: Harry Ottar Nilssen

Kontaktlærere på Vg3:

3STA: Hanne Mikalsen

3STB: Randi Overskott

3MUA: Espen Rui og Fride Skogsrud Bjørnstad

3DRA: Linn Skansen

3DAA: Cecille Sleppen Ålskog

3IFA:   Vemund Brekke Skard og Frank Helge Johansen

Vi er en FN-skole

FN-sambandet har en FN-skoleordning som gir medlemmene spesialtilbud, rabatter og ekstra oppfølging. FN-sambandet koordinerer i tillegg UNESCO sitt skolenettverk med skoler som satser spesielt på internasjonalisert undervisning.

Konserter og forestillinger

MDD-elever ved Stange videregående skole arrangerer ulike konserter og forestillinger i løpet av skoleåret. Under kan du lese om de ulike oppsettingene som elevene på Stange videregående skole har ansvar for og er involvert i. Sjekk kalenderen for aktuelle datoer og les omtale om årets oppsettinger under nyheter.

"Alice"; Danselinja Stange vgs. 17.03.18.
 Foto: Lars Martin Bøe © SPAGAT

Rockekonsert - første konsert i festivalhelga 2017. Gregers

Foto: Dramalinja Stange vgs

Kirkekonserter 

Siden 1988 har musikkelevene på Stange vgs arrangert kirkekonserter i helgen i slutten av november/begynnelsen av desember. Konsertene finner sted i de vakre middelalderkirkene i Stange og Ringsaker. Disse kirkene skaper en høytidelig ramme rundt konserten og har akustiske forhold som gjør at akustisk musikk og det ungdommelige koret klinger spesielt godt. Konsertene er svært populære, og blir utsolgt fort.

I 2017 kretset instrumental- og vokalmusikken rundt temaet «Nordlys», noe som også ga konserten navn. Musikklinjekoret, som består av alle elevene på musikklinja, sang også et bredt utvalg av nordiske sanger. Les konsertomtale fra desember 2017 i HA.

Tilsvarende konserter vil bli arrangert i Stange og Ringsaker kirker i 2019. 

Stange kirke fredag 29. november 2019.
Ringsaker kirke lørdag 30. november 2019.

Dirigent for musikklinjekoret er Torgeir Ziener.

Musikklinja har egen side på facebook. Du finner den her.

Den lille piken med svovelstikkene 

er en danse- og teaterforestilling som elevene i Vg2 Dans og Vg2 Drama produserer og viser i helgen i slutten av november/begynnelsen av desember. Dette er en tradisjon som disse to klassene har hatt ansvar for siden 1997. Forestillingen bygger på H.C. Andersens eventyr. Den kombinerer betagende og stilfulle danser fra pikens drømmer og håp med røffe og realistisk utspilte teatersekvenser fra den lille pikens harde kamp med kulda og menneskenes likegyldighet og ondskap.

Forestillingen passer for hele familien, men kan være i barskeste laget for barnehagebarn. Den passer godt for større barn og ungdomsskole-elever. Temaer som ekskludering, mobbing, gruppepress og det å vise omsorg for medmennesker står sentralt i forestillingen.

Forestillingen spilles også i 2019. Også da i Danse- og teatersalen i Stangehallen. Sannsynlige tidspunkter:

Torsdag 28. november 2019 kl. 17:00
Torsdag 28. november 2019 kl. 19:00
Søndag 1. desember 2019 kl. 13:00
Søndag 1. desember 2019 kl. 15:00

Forestillingen vil også bli spilt som lukket forestilling kl. 10:00 og kl. 12:00 (sannsynligvis) torsdag 28. november 2019. Dette kan være aktuelt for skoleklasser og andre inviterte grupper. Dersom noen ønsker å være publikum på disse lukkede forestillingene, ta kontakt på mail til Magne Kippersund på magne.kippersund@hedmark.org.

Dramalinja har egen side på Facebook

Nøtteknekkeren 

Dansestudioet PS:Dance og danseelevene ved Stange vgs setter opp «Nøtteknekkeren» som en samarbeidsproduksjon fra og med desember 2017. Vi ønsker å gi en julegave til menneskene i Hamar og omegn i form av en (nesten) gratis danseforestilling.

Forestillingen ble vist i Hamar Teater onsdag 13. desember 2017, dels som lukket forestilling for skoleklasser på dagtid, og dels som åpen forestilling på kveldstid.

Et tilsvarende arrangement blir planlagt for desember 2019 utvides samarbeidet med Hamar kulturhus og Melkeveien.

Forestilling spilles lørdag 14. desember 2019 kl.18.00 i Kirsten Flagstadsalen, Hamar kulturhus.

Du kan lese mer om forestillingen på Hamar kulturhus

Om "Nøtteknekkeren" og om "Vår egen nøtteknekker":

Balletten «Nøtteknekkeren» ble første gang vist ved Marinsky-teateret i St. Petersburg i 1892, med koreografi av Marius Petipa og musikk av Pyotr Tchaikovsky.  Etter det har balletten blitt vist hver jul i utallige versjoner verden rundt og er blitt en kjent og kjær juletradisjon for mange.

«Nøtteknekkeren» handler om den unge jenta Clara som på julaften får en nøtteknekkerdukke av onkelen sin. Nøtteknekkeren viser seg å være en prins som tar Clara med på en eventyrlig reise. Neste morgen våkner Clara og lurer på om det hele bare var en drøm, eller om det faktisk kan ha vært sant.

Vi har ønsket  å sette opp vår egen versjon av «Nøtteknekkeren». Det har blitt en bearbeidet og forenklet versjon, men den er tro mot originalhistorien. Vi har brukt originalmusikk av Pyotr Tchaikovsky, men har brukt flere ulike dansestiler; i tillegg til klassisk ballett har vi brukt både moderne dans/samtidsdans og hiphop.

Forestillingen passer for alle aldersgrupper og for hele familien. 

Både danselinja på Stange og PS:Dance har dyktige dansere. I tillegg er to profesjonelle dansekunstnere med for å danse Clara og Nøtteknekkeren.

Danselinja har egen side på Facebook.

Festivalhelg

Musikkelevene på Stange vgs kjører "full pakke" en helg i mars i 2019. Elevene inntar Hamar med både rockekonsert, kammerkonsert og kafékonsert. Arrangementet inngår i det årlige konsertprogrammet til elevene. 

Forrige gang musikkelevene gjennomførte festivalhelg, var 2. - 4. februar 2018. Tittelen var da "Vinyl". I 2019 ble festivalhelg arrangert sammen med Musikk, Dans og Drama sin jubileumshelg 15. – 17. mars 2019.

Festivalhelga i 2020 vil avholdes helgen 31 januar.-2.februar i Hamar.

Mer informasjon kommer etter hvert.

Musikklinja har egen side på Facebook

Hovedproduksjon dans

Danseelevene fra alle tre årstrinn går hvert år sammen om å lage en stor danseforestilling som vises offentlig i mars. Forestillingen finner sted på Hamar teater.

Inneværende skoleår er forestillingen satt opp den 14. mars 2020.

Danselinja har egen side på Facebook

Teaterforestilling  i mars

Dramalinjas avgangselever produserer en teaterforestilling som blir vist offentlig i mars 2020. Dette er Vg3 dramas hovedproduksjon. Produksjonsprosessen er i sterk grad preget av elevmedvirkning. Gjennom hele det siste skoleåret brukes det meste av tiden i faget Teaterproduksjon fordypning 2 til å planlegge, skrive, øve inn og sy, snekre og male. Både valg av stykke, spillested, innhold og form er viktige deler i elevenes arbeidsprosess, i tillegg til at de selv regisserer, produserer og innstuderer stykket.

Forrige gang en slik produksjon gikk «av stabelen» var i mars 2019. I 2018 produserte elevene i Vg3 drama tre ulike forestillinger under fellestittelen "Den røde tråden". Forestillingene var «Systemet er frelsen», «Vogn 5» og «En pest og ei plage».

I mars 2019 inngikk dramaelevenes hovedproduksjon i det felles jubileumsprogrammet til Musikk Dans Drama-avdelingen.

Dramalinja har egen side på facebook. Du finner den her.

Musikklinjas vårprosjekt  i april

Hver vår arrangerer elevene på musikklinja en større konsert som utgjør et årlig høydepunkt for elevene. I løpet av tre år roteres det mellom en akustisk konsert, en klassisk konsert og en show-konsert.

Hver vår arrangerer elevene på musikklinja en større konsert som utgjør et årlig høydepunkt for elevene. I løpet av tre år roteres det mellom en akustisk konsert, en showkonsert og en klassisk konsert med vekt på et større korverk.

Forrige gang dette skjedde var da musikkelevene samarbeidet med musikkelevene ved Gjøvik videregående skole om korverket Carmina Burana.

Skoleåret 2019-2020 er turen kommet til showkonsert. Tema er Norsk radio gjennom 100 år og forestillingen vises i Kirsten Falgstadsalen, Hamar kulturhus 17-18 april 2020.

Musikklinja har egen side på Facebook

Teaterforestillinger  i mars og mai

I mars og mai avslutter både elevene i Vg1 drama og Vg2 drama skoleårets forestillingsarbeid. Forestillingene vises som intern husvisning eller som offentlige forestillinger.

Vg1 drama arbeider gjennom skoleåret med et stykke av William Shakespeare som utgangspunkt og som inspirasjon for en teaterforestilling. Egne valg og beslutninger i ensemblet står sentralt.


Vg2 drama arbeider gjennom året med klassisk dramatikk. Elevene arbeider i grupper, og forkorter og bearbeider de klassiske stykkene til versjoner som passer gruppens størrelse, kjønnsfordeling og en nokså stram tidsramme. Elevene står i arbeidet fritt i spørsmålet om de vil legge seg tett opp til en klassisk tolkning av stykkene, en variant/nyansering, eller en kontrastering/vridning av det opprinnelige stykket. I 2020 er dette et samarbeid med vg 2 musikk.

Dramalinja har egen side på Facebook 

Andre prosjekter

I tillegg til å delta på de konsertene og forestillingene beskrevet over, som Musikk, dans og dramaelever produserer i egen regi, samarbeider de med ulike arrangører og prosjekter. Les nærmere om de ulike gjennomførte samarbeidsprosjekter i under Nyheter og tidligere artikler.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?