Skolehverdag

  Sist oppdatert 07.12.2017
  Undervisning

  God undervisningspraksis

  I 2016 utformet en arbeidsgruppe bestående av rektorer, tillitsvalgte, leder for elevorganisasjonen i Hedmark og enhet for videregående opplæring en felles standard for god undervisningspraksis.

  Standarden gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner, samtidig som den understreker elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

  Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

  Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

  I undervisningen skal lærer

  1) Oppstart

  a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

  b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

  c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

  2) Gjennomføring

  a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

  b. Stille tydelige krav til alle elevene

  c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

  d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

  3) Avslutning

  a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

  b. Oppsummere og avslutte tydelig

  c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

  Stange videregående skole er i tillegg en IKO-skole. Hovedmålet med IKO-modellen er å gjøre alle elever best mulig rustet til å komme seg videre i utdanningsløpet, både faglig og sosialt. IKO-modellen skal forebygge frafall i videregående opplæring.

  IKO-modellen innebærer systematisk identifisering og kartlegging av faglige og sosiale utfordringer. Dersom kartleggingen definerer behov for oppfølging, vil det utarbeides en plan for dette. Oppfølgingstiltak skal settes inn raskt, slik at elevene kan hente ut sitt potensial i skolehverdagen. Oppfølgingen skal være intensiv og tilpasset den enkelte elev.

   Skoleruta

  Skoleruta 2017-2018
  Høst 2017
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 21.08 Skolestart 9
    September   Ingen fridager 21
  41 Oktober 09.-13.10 Høstferie 17
  47 November 24.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 25.-29.12 Juleferie 16
  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.01

  26.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  21
  8 Februar 19.-23.02 Vinterferie 15
  13 Mars 26.-30.03 Påskeferie 17
  14 April 2.04 Påskeferie 20

  18

  19

  19

  20

  20

  21

  Mai

  01.05

  10.05

  11.05

  17.05

  18.05

  21.05

  Arbeidernes dag

  Kr.himmelfartsdag

  Elevenes fridag

  17.mai

  Elevenes fridag

  2.pinsedag

  17
  25 Juni 22.06 Siste skoledag 16
  Skoleruta 2018-2019 
  Høst 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 20.08 Skolestart 10
    September   Ingen fridager 20
  41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
  48 November 30.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.-02.01

  25.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  20
  8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
    Mars   Ingen fridager 21
  16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

  18

  19

  20

  22

  Mai

  01.05

  10.05

  17.05

  30.05

  Arbeidernes dag

   

  17.mai

  Kr.himmelfartsdag

  20

  24

  25

  Juni

  10.06

  21.06

  2.pinsedag

  Siste skoledag

  14

   

  Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune
  Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

  Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

  Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

  Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

  Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

  Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  IKT-hjelp 

  Åpningstider: Hverdager fra 10:00-11:30 og 12:00-14:00

  Systemansvarlig: Marius Martinussen Tlf: 95432115

  E-post: marius@martinussen@hedmark.org

  IKT-lærling: Vebjørn Olstad Tlf: 40022468

  E-post: vebjorn.olstad@hedmark.org    

  Læremidler

  Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

  Les mer om læremidler.

   

  Bibliotek

  Biblioteket er betjent på mandag, onsdag og torsdag fra kl. 08:30 - 14:00

  Bibliotekar Mette Holthe Tlf: 62 58 11 16    

  E.post: mette.holthe@hedmark.org

  Biblioteket er et sted du kan sitte og lese, arbeide med oppgaver eller jobbe i grupper.

  Nye bøker i biblioteket

  Søk i vår katalog

  Den kulturelle skolesekken

  Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt utviklingstiltak for mer kunst og kultur i skolen. Målet er at elevene skal få lettere tilgang og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren på alle nivå. I Hedmark har Turneorganisasjonen hovedansvaret for å gi alle barn og unge kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS-ordningen.

  Les om produksjoner til Stange videregående skole på Turneorganisasjonens hjemmeside. 

  Skoleskyss

  Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

  Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

   

  Kantina

  I kantina arbeider Edle Solberg (leder) og Sissel M. Solbakken. De har åpent alle skoledager fra kl. 08:00-08:30 (frokost), 09:45-10:30, 11:00-12:30, 13:15-14:00

  Driftstjenester

  Byggdriftere: Even Brun. Tlf: 95970950 og Geir Kulstad. Tlf: 95936310

  Renholdsleder: Merethe Østli. Tlf:

  Renholdere: Judylen Gjøl, Merlin Dinola og Mona Bjørnbakken

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?