Skolehverdag

Sist oppdatert 07.12.2017

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

Stange videregående skole er i tillegg en IKO-skole. Hovedmålet med IKO-modellen er å gjøre alle elever best mulig rustet til å komme seg videre i utdanningsløpet, både faglig og sosialt. IKO-modellen skal forebygge frafall i videregående opplæring.

IKO-modellen innebærer systematisk identifisering og kartlegging av faglige og sosiale utfordringer. Dersom kartleggingen definerer behov for oppfølging, vil det utarbeides en plan for dette. Oppfølgingstiltak skal settes inn raskt, slik at elevene kan hente ut sitt potensial i skolehverdagen. Oppfølgingen skal være intensiv og tilpasset den enkelte elev.

 Skoleruta

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

IKT-hjelp 

Åpningstider fra hverdager fra 10:00-11:30 og 12:00-14:00

Systemansvarlig: Marius Martinussen

Tlf: 954 32 115

E-post: marius@martinussen@hedmark.org

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

Bibliotek

Biblioteket er betjent på mandag, onsdag og torsdag fra kl. 08:30 - 14:00

Bibliotekar Mette Holthe 

Tlf: 625 811 16    

E.post: mette.holthe@hedmark.org

Biblioteket er et sted du kan sitte og lese, arbeide med oppgaver eller jobbe i grupper.

Nye bøker i biblioteket

Søk i vår katalog

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt utviklingstiltak for mer kunst og kultur i skolen. Målet er at elevene skal få lettere tilgang og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren på alle nivå. I Hedmark har Turneorganisasjonen hovedansvaret for å gi alle barn og unge kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS-ordningen.

DKS produksjoner til Stange vgs i skoleåret 2019-2020:

Ensembla Allegria

30.08.19: Utekonsert, alternativt Stangehallen.

                 Alle elever deltar; to grupper, henholdsvis kl. 11:00-12:00 og 12:00-13:00

Poesibilen

24.09.19: Kl. 10.00-11:30 (klasserom)

                  Følgende grupper deltar: Vg2 byggfag

Ingen er alene om å føle seg ensom (to danseforestillinger)

17.10.19: Kl. 10:30-11:30 (dansesalen)

                  Følgende grupper deltar: Vg1 byggfag, 2DAA, 3DAA og Psykologi 1

                 Kl. 12:30-13:30 (dansesalen)

                  Følgende grupper deltar: 1IFA, 2IFA og 1DAA    

 

Mojhtestasse - Minnegaven (to forestillinger) 

06.01.20: Kl. 10:30-11:30 (aulaen)

                  Følgende grupper deltar: Samtlige musikklasser

                 Kl. 12:30-13:30 (aulaen)

                  Følgende grupper deltar: 1STA, 1STB, Sos.ant og Pom

 

Snorre Sturlason: En innføring

22.01.20: Kl. 12:30-13:30 (aulaen)

                  Følgende grupper deltar: 3IFA, 3DD og 3MUA

 

Jenta i veggen; i skjul for nazistene

05.03.20: Kl. 09:30-11:00 (dobbelt klasserom)

                  Følgende grupper deltar: 1DD og 2MUA

 

ANNO 2050 - en science-fiction forestilling (to forestillinger)

21.04.20: Kl. 10:00-11:30 (tømrerhallen på byggfag)

                  Følgende grupper deltar: 2DRA og 2STA

                 Kl. 12:30-14:00 (tømrerhallen på byggfag)

                  Følgende grupper deltar: 3STA og 3STB

 

Les om produksjoner til Stange videregående skole på Turneorganisasjonens hjemmeside. 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

 

Kantina

I kantina arbeider Edle Solberg (leder) og Sissel M. Solbakken. De har åpent alle skoledager fra kl. 08:00-08:30 (frokost), 09:45-10:30, 11:00-12:30, 13:15-14:00

Driftstjenester

Byggdriftere: Geir Kulstad. Tlf: 95936310

Renholdsleder: Merethe Østli. Tlf:

Renholdere: Judylen Gjøl, Merlin Dinola og Mona Bjørnbakken

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?