Utdanningstilbud

Stange videregående skole tilbyr tre studieforberedende og ett yrkesfaglig utdanningsprogram. Du kan lese nærmere om disse ved å klikke på hvert enkelt menypunkt til venstre eller bla nedover.
Sist oppdatert 05.12.2017

Studieforberedende tilbud

Du lærer:

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Kontakt:

avdelingsleder for idrettsfag: Kristian Fjeld

Stange vgs. - brosjyre idrettsfag.pdf

Stange vgs tilrettelegger slik at elevene på Idrettsfag kan følge programfagsvariantene matematikk S1 eller R1 i Vg2 om ønskelig. 

Inntak på studieprogram idrett, Stange vgs

Opptaket skjer på bakgrunn av poeng fra ungdomsskolen.

Forutsetningen for å trives på studieretning idrettsfag er at du er glad i fysisk aktivitet og idrett. Du kan i tillegg søke om å få godkjent tilleggspoeng ved å bruke et eget skjema der du oppgir dine idrettslige prestasjoner. Hvis du er på et høyt regionalt eller nasjonalt nivå i din idrett, kan du søke. Skjemaet skal bekreftes av leder/trener på regionalt eller nasjonalt nivå.

Hvis du vil ta del i et aktivt idrettsmiljø, da søker du idrettslinja ved Stange videregående skole!  

Ønsker du å satse toppidrett, tilpasser vi dine behov!

Du lærer avhengig av dine fagvalg:

 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Musikk, dans, drama på Stange vgs

Kontakt:

avdelingsleder for musikk, dans og drama 

Gro Østbø Tlf: 905 69 024

E-post:groos@hedmark.org  

 

seksjonsleder for musikk

Ole Gjøstøl Tlf: 977 49 290  

E:post: olegjoe@hedmark.org 

 

seksjonsleder for dans

Ingebjørg Lutnæs Tlf: 928 97 742  

E-post: inglu@hedmark.org 

 

seksjonsleder for drama

Linn Skansen Tlf: 971 83 787 

E-post: linn.skansen@hedmark.org

 

Stange vgs tilbyr alle tre programområder innenfor  Musikk, dans og drama (MDD)

Stange vgs. - brosjyre musikk (1).pdf

Stange vgs. - brosjyre dans.pdf

Stange vgs. - brosjyre drama.pdf

Inntak og opptaksprøver på MDD

Stange videregående skole arrangerer opptaksprøver i forbindelse med inntaket til Vg1 på programområde musikk. Alle søkere som har satt opp musikk som førsteønske på søknaden blir innkalt til opptaksprøve. Informasjon vedrørende opptaket sendes ut til aktuelle søkere når inntakslistene foreligger skolen etter søknadsfristen til videregående opplæring - 1. mars.

Opptaksprøver i musikk: 

 • Alle søkerne gjennomfører en teoriprøve. Denne inneholder oppgaver knyttet til navn på noter, nøkler og tonearter, kjennskap til noteverdier og taktarter, kjennskap til enkle musikkbegrep (f.eks crescendo, ritardando, fortissimo...)
 • Alle gjennomfører en individuell gehørtest der man bl.a. tester musikalsk hukommelse (gjenta forespilte melodier og rytmer).
 • Alle skal spille/synge ett stykke på sitt hovedinstrument. Det skal legges opp stykker uten akkompagnement.
 • Alle skal synge en på forhånd innøvd sang (kan gjerne være en helt vanlig barnesang, vise eller poplåt.
 • Inntil halvparten av klassen kan bli gitt tilleggs poeng på grunnlag av opptaksprøven.

Det er frivillig å møte til opptaksprøve. Ved å delta på opptaksprøver kan søkerne skaffe seg tilleggspoeng. Inntil halvparten av søkerne kan bli tatt inn på grunnlag av tilleggspoeng fra opptaksprøven.Opptaksprøven resulterer i 0 (null), 5 (fem) eller 10 (ti) poeng som legges til søkers karakterpoengsum.  

For skoleåret 2019/2020 ble det ikke arrangert opptaksprøver på musikk, dans og drama. 

Her kan du lese om skolens konserter og forestillinger gjennom skoleåret.

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Studiespesialiering på Stange

Kontakt:

avdelingsleder for studiespesialisering: 

Ellen Monclair. Tlf: 468 79 133

E-post: Ellen Monclair

seksjonsleder for realfag: Gunnar Fjeld Tlf. 415 78 297

E-post: gunnar.fjeld@hedmark.org  

Stange vgs. - brosjyre studiespesialisering (1).pdf

Stange vgs tilbyr følgende programfag for elever på Studiespesialisering:

Programområde realfag 
Biologi 1 / Biologi 2
Fysikk 1 / Fysikk 2
Kjemi 1 / Kjemi 2
Matematikk R1 / R2
Matematikk S1 / S2
Teknologi og forskningslære X

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi 
Internasjonal engelsk / Engelskspråklig litteratur og kultur
Historie og filosofi 1 / Historie og filosofi 2
Sosiologi og sosialantropologi / Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1 / Rettslære 2

Elevene kan også velge Breddeidrett fra Idrettsfag som valgfritt programfag.

Fellesfaget Fremmedspråk nivå I /nivå II /nivå I + II

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram skal ha fremmedspråk som en del av videregående opplæring. Elevene får anledning til å velge språktilbud når de begynner på skolen innenfor det språktilbudet skolen kan gi.

Elever som har hatt fremmedspråk (som regel fransk, tysk eller spansk) i ungdomsskolen, og velger å fortsette med det samme språket i videregående skole, må velge fremmedspråk nivå II. Om disse elevene ønsker å velge et annet fremmedspråk på videregående skole, kan de velge det nye språket på nivå I. Begge disse gruppene må ha fremmedspråk i 2 år.

De elevene som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i 3 år på videregående skole. I VG3 vil fremmedspråket erstatte et valgfritt programfag.

Stange vgs tilbyr følgende fremmedspråk (med forbehold om endringer ved skolestart):

 • Tysk I, II og I+II
 • Fransk I og II
 • Spansk II

 

Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • Produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Mer informasjon om fag- og timefordeling, yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Kontakt:

avdelingsleder for bygg- og anlegg: Bjørn Engevold

Stange vgs. - brosjyre bygg- og anleggsteknikk.pdf

 

VG1 bygg- og anleggsteknikk-  er et felles kurs for elever som skal fortsette opplæringen på VG2  i programområdene:

 • Byggteknikk (Murerfaget, tømrerfaget, betongfaget, stillasbyggerfaget).
 • Overflateteknikk (Malerfaget, industrimalerfaget, renholdsoperatørfaget).   
 • Anleggsteknikk (Fjellarbeidsfaget, anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget). Klima energi og miljø, (Rørleggerfaget, ventilasjons- og sikkerhetsfaget, taktekkerfaget). 
 • Treteknikk ( Trevare- og bygginnredningsfaget, trelastfaget, limtreproduksjonsfaget). I tillegg er det særløp for steinfaget, feierfaget, isolatørfaget og glassfaget. Særløp betyr at det ikke er noe tilbud på VG2 nivå, men at elevene begynner som lærlinger i bedrift etter VG1 bygg- og anleggsteknikk.

Kurset gir innføring i bruk av materialer og verktøy, bygningskonstruksjoner og i utførelse av de viktigste arbeidsoppgavene som disse fagene har felles. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) går igjen som en rød tråd i alle disse lærefagene, og vil bli særlig vektlagt på VG1. Elevene får på denne måten et godt grunnlag for et bevisst valg av VG2  kurs og for videre opplæring til sitt fremtidig yrke.

Bredden i kurset gir elevene mulighet til å forstå sammenhengen mellom ulike fagområder og bransjer som har et faglig fellesskap.

Hovedmodellen for å bli fagarbeider innen Byggfag er:

2 år på skole og 2 år i bedrift  -

VG1 Bygg- og anleggsteknikk + VG2 kurs + 2 år som lærling i en bedrift.

Som lærling i to år får du dessuten en samlet lønn som tilsvarer en årslønn for en fagarbeider.

Veien til generell studiekompetanse med yrkesfaglig bakgrunn- Ønsker du studiekompetanse for å fortsette med studiene på høgskolenivå, har du enten muligheten til å velge et påbyggingsår etter VG2 eller etter avlagt fag/svennprøve etter endt lærlingsperiode. Fordelene med å ha yrkeskompetanse i tillegg til teoriutdannelse på høyskolenivå er at du på den måten vil stå meget sterkt når du søker ledende stillinger.

Bygg- og anleggsteknikk m/idrett

Stange videregående skole har et eget tilbud til elevene som ønsker å kombinere byggfag og idrett. Er du idrettsungdom og blant de beste i din idrett? Ønsker du å trene samtidig som du tar videregående opplæring? Passer yrkesfagutdanning bedre for deg enn studiespesialisering? Da kan Stange videregående skole Bygg- og anleggsteknikk m/idrett være noe for deg! Nærmere informasjon om dette finner du ved å lese vedlegget under.

Byggfag med idrett per mars 2018.pdf

Kryssløp Vg2 byggteknikk  

Stange vgs tilbyr fra skoleåret 2019/2020 Vg2 byggteknikk for elever fra Vg1 studiespesialisering.

Elever som har gjennomført, og bestått Vg1 studiespesialisering har fullført kravet til fellesfag på Vg2 på byggteknikk. Det frigjør 196 årstimer som skal brukes til det nye faget som har navnet yrkesfaglig opphenting på Vg2 byggteknikk. Det nye faget gjelder kun elever som går kryssløpet. I yrkesfaglig opphenting skal elevene gjennomføre kompetansemål fra programfagene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og elevene skal ha standpunktkarakter i faget, men skal ikke opp til eksamen i faget.

Kryssløpelevene vil få følgende fag:

Bransjelære 140 timer

Produksjon 336 timer

Yrkesfaglig fordypning 253 timer

Yrkesfaglig opphenting 196 timer

Kroppsøving 56 timer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?