Høstferie 2019

I høstferien uke 41 er kontoret på skolen åpent fra mandag til torsdag fra kl. 09.00 - 13.00.
Sist oppdatert 04.10.2019
Høyballer på et jorde med en traktor i bakgrunnen