Invitasjon til foreldremøte-Vg1

Mandag 10. september kl. 18:00 foresatte til elevene på Bygg- og anleggsteknikk, Studiespesialisering og Idrettsfag.  Kl. 19:00 foresatte til elevene på Musikk, dans og drama.
Sist oppdatert 31.08.2018
Undervisning

 

Her kan du lese PP-presentasjon fra foreldremøtet:

foreldremøte 100918.pdf

Kl. 18.00: Foresatte til elevene på idrettsfag møter på B109/B110

Kl. 18.00: Foresatte til elevene på Studiespesialisering og Bygg- og

                  anleggsteknikk møter i aulaen

  • Informasjon v/ elev- og lærlingeombudet i Hedmark fylkeskommune
  • Informasjon v/ politiet (ungdomsseksjonen)
  • Informasjon v/ Stangehjelpa - team barn og unge

Kl. 19.00: Foresatte til elevene på Musikk, dans og drama og Idrettsfag

                  møter i aulaen. Samme innhold som ovenfor.

 

Etter at økta i aulaen er avsluttet, blir det klassevise møter i skolens hovedbygning på følgende rom:

  • 1STA: B105
  • Bygg- og anleggsteknikk: B107/B108
  • MDD: Aulaen, A209 og C102
  • Idrettsfag fortsetter på B109/B110

 

 Enkel servering

 

 VEL MØTT!