Senter for voksnes læring

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Søk når du vil - det er ingen søknadsfrist. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole.
Sist oppdatert 17.01.2018

Senter for voksnes læring Hamarregionen har ansvar for søkere bosatt i Hamar, Stange og Ringsaker. Er du bosatt i annen kommune finner du hvilket senter du hører til i vår oversikt over sentre for voksnes læring i Hedmark.

Alle kan søke. Tilbudet er gratis og primært for voksne. For å kunne få tilbud om veiledning, må du registrere en søknad på vigo.no. Velg videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.


Trenger du karriereveiledning utover informasjon om videregående opplæring, kan du kontakte Karrieresentret i Hedmark.

Du kan ha rett til gratis realkompetansevurdering og videregående skole hvis du har voksenrett.


Vi vil invitere alle søkere til en veiledningssamtale for å avklare rettigheter og muligheter videre.  I veiledningssamtalen ser vi på hva du har av tidligere utdanning og arbeidserfaring. Opplæringen er fleksibel og kan kombineres med jobb og familie.


Undervisningen kan foregå på dagtid og/eller kveldstid med nettundervisning som supplement.


Undervisningen starter vanligvis opp hvert år i august. Dette er et svært komprimert undervisningstilbud og det må derfor påregnes stor egeninnsats. Vi anbefaler derfor at man ikke har full jobb ved siden av studiene, og det kan være en fordel å bruke to år på å ta alle fagene.

Mer om voksnes rettigheter

 

Planlagte tilbud skoleåret 2019/2020

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Generell studiekompetanse

 

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet gir en yrkesrettet høyere utdanning etter fullført videregående opplæring.

Storhamar videregående skole tilbyr videreutdanning i

  • Demens og alderspsykiatri
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Rehabilitering
  • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Les mer om dette her

Kontaktinformasjon

E-post: voksen.storhamar@hedmark.org

Telefon: 907 26 913 eller 958 97 126

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08-15.30

Besøksadresse:
Mabel Sandbergs veg 25, Hamar

Postadresse:
Senter for voksnes læring
Stohamar videregående skole
Postboks 1040
2325 Hamar

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?