Skolehverdag

Som elev ved Storhamar videregående skole kan det være mye du lurer på. Vær flink til å ta kontakt med de forskjellige personene i skolesamfunnet slik at du får den hjelpen du trenger og har krav på. Her finner du informasjon om de ulike servicetilbudene ved skolen.
Sist oppdatert 07.12.2017

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

 

Skoleruta

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

 • Bruke en datamaskin du har fra før
 • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

 

Skolebiblioteket på Storhamar

Storhamar videregående skoles bibliotek skal være et sted for læring og informasjon, og en arbeidsplass for elevene. Skolebiblioteket har inngang fra Atriet

På biblioteket finner du skjønnlitteratur og faglitteratur. Biblioteket er et sted du kan sitte å lese, arbeide med oppgaver eller jobbe i grupper. Trenger du hjelp til å finne litteratur eller søke på nettet, tar du kontakt med bibliotekaren.  

Les mer om biblioteket

Hva biblioteket tilbyr

Skolens bibliotekar heter Linda Askehagen, og hun kan hjelpe deg å finne det du leter etter.

Biblioteket har en oppdatert bok- og DVD-samling. I skolens bibliotekbase kan du finne ut hva biblioteket har av bøker, lydbøker, tegneserier og DVDer. I tillegg finner du aviser og tidsskrifter på biblioteket.  

Søk i skolens bibliotekbase

 

Praktiske opplysninger

 • Lånetiden for bøker og lydbøker er 4 uker.
 • Lånetid for DVD er 1 uke.
 • Lån kan fornyes dersom ingen annen låner venter.
 • Dersom du ikke leverer lånet etter 3. purring vil du motta regning.

Åpningstider

 • Mandag - fredag 08:00-15:30

Kontakt

 • 957 98 190

 

IKT-hjelp på Storhamar

IKT holder til rett ved kantina. Her kan du komme dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til elev-PC.

IKT holder åpent alle skoledager fra 08.15 til 15.00.

IKT-ansvarlig på Storhamar er Andreas Utheim: Send e-post

 Trådløst nett

Skolen har flere ulike trådløse nettverk som man logger seg på ut i fra hvilken funksjon man har ved skolen.

 • HFK-Gjest: Nettverket er beregnet gjester ved skolen.Du får gjesteinnlogging hos IKT eller i resepsjonen
 • HFK-Elev: Nettverket er beregnet for elever.
 • HFK-Adm: Nettverket er beregnet for skolens ansatte.
 • HFK-Eksamen: Nettverket brukes ved eksamen og begrenset nett-tilgang.
Skrivere

Skolen har i alt 6 multifunksjonsmaskiner med funksjon for utskrift, kopi og skann. Maskinene benytter en «follow-me» løsning som betyr at man kan logge seg på å få ut utskriften uansett hvilket maskin man velger. Man kan bruke skolebevis eller brukernavn og passord for å logge seg på maskinen.

Brukernavn og passord

Hedmark fylkeskommune  bruker FEIDE- pålogging til sine tjenester. Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn til http://ny.hedmark.org og følge instruksjonene. Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. Du finner link til portalen under nyttige lenker. 

Itslearning

Itslearning er læringsplattform for de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune. Du logger deg på læringsplattformen gjennom Portalen. Spørsmål om its learning rettes i første omgang til faglærer 

SkoleArena

Systemet SkoleArena brukes til karakter- og fraværsføring. Når du er pålogget Portalen kan du gå videre til SkoleArena uten å skrive inn brukernavn og passord på nytt. Her kan du blant annet:

 • Se fraværsregistreringer som lærer har gjort
 • Melde fra om planlagt fravær
 • Se anmerkninger som lærer har satt
 • Se halvårsvurdering og sluttvurdering (underveisvurdering gis bl.a. i læringsplattformen).
 • Du har selv ansvar for å ha oversikt over fraværet ditt og kontrollere at føringen i SkoleArena er korrekt.

Her er link til Hedmark fylkeskommunes rutiner for fraværsføring. Rutinen gjelder alle for alle de videregående skolene i Hedmark: 

Spørsmål om SkoleArena rettes til kontaktlærer. 

Ordnett

Som elev i Hedmark fylkeskommune har du tilgang til to digitale ordboktjenester:

Ordnett Pluss lastes ned lokalt på egen maskin. Lisensen har begrenset varighet til 2 skoleår. Det medfører at du antagelig må installere en ny versjon en gang i løpet av skoleårene dine. Ta kontakt med IKT-avdelingen på skolen hvis du trenger hjelp. Etter installasjon oppdateres den automatisk når du er på nettet, så fremt du ikke endrer innstillingene i programmet. Den lokale versjonen kan brukes selv om du ikke er på nettet og den kan alltid brukes på eksamen. Lisensen har begrenset varighet. Dersom lisensen har utløpt, vil du få melding om det hvis du søker etter ord.

Ordnett online får man tilgang til ved å klikke her. Trykk på knappen «Logg inn», velg Feide og fyll ut brukernavn og passord. Online-tjenesten kan brukes på både maskin, nettbrett og telefon. Onlineversjonen er tilgjengelig i eksamensnettet når man bruker datamaskin på eksamen. 

Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

Hedmark fylkeskommune har lisenser til programmet Textpilot for elever som trenger lese- og skrivestøtteverktøy:

 • inneholder skrivestøtte, talesyntese og opplesning (på norsk og fremmedspråk) og digitale ordbøker
 • kjører i bakgrunnen og kan brukes i andre programmer hvor eleven arbeider med tekst
 • er tillatt hjelpemiddel på eksamen, både for elever som har dokumenterte lese- og skrivevansker og andre som trenger støtte

Alle elever som ønsker kan få verktøyet Textpilot for lese- og skrivestøtte. For å få installert programmet på PC-en din kan du ta kontakt med IKT-avdelingen på skolen. 

Office 365 og annen programvare

Alle elever i Hedmark fylkeskommune har tilgang til Office 365 skytjenester. Du får bl.a. e-post, kalender, lagring og Office-pakken. Du logger deg på gjennom Portalen. Mappen Delt med alle skal slettes før du tar i bruk OneDrive til lagring.

Spørsmål om Office 365 rettes i første omgang til faglærer. 

Endring av personopplysninger

Dersom du finner feil i dine personopplysninger eller om de skal endres av andre grunner kan du ta kontakt med resepsjonen. Dette gjelder for eksempel endring av telefonnummer eller adresse.

Søknadskjemaer for elever på Storhamar vgs

Fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål

Søknad om fritak fra vurdering med karakter i sidemål.docx

Søknad om tilrettelegging til eksamen

Søknad tilrettelagt eksamen

Forskrift til opplæringsloven §3-32 og §4-25: Særskild tilrettelegging av eksamen

Deltakarar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til deltakaren og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at ein deltakar eller privatist får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at deltakaren eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Skoleeigar avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for deltakarar. Avgjerda til skoleeigar er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Skoleeigar kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.

 Privatistar i grunnskolen må leggje fram ein sakkunnig uttale. Skoleeigar avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til skoleeigar er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen.

 

Søknad om godkjenning av fag

Søkandskjema: Søknad om godkjenning av fag.docx

Søknad om fratrekk av fravær

Søknad om fratrekk av fravær

Skjema for fratrekk legges ut på skolens hjemmeside i begynnelsen av mai. Følgende regler gjelder:

Forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f gir elever rett til fratrekk av inntil 10 skoledager i løpet av et opplæringsår når årsaken til fraværet skyldes følgende årsaker:

a) helse- og velferdsgrunner
b) arbeid som tillitsvalgt
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f)  representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

Følgende krav gjelder:

 • Sykefravær må være sammenhengende og kan trekkes fra og med fjerde dag.
 • Kronisk syke skal ha fratrukket alt fravær (også en-dagsfravær, men maks 10 dager). (Kronisk sykdom = går ikke over)
 • Kun heldagsfravær kan trekkes fra. Timefravær, uansett årsak, kan ikke trekkes fra
 • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
 • Det må søkes for hvert skoleår.
 • Søknaden skal være underskrevet og ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f. 

Søknadskjema finner du her

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?