Utdanningstilbud

  Her finner du informasjon om skolens utdanningsprogram. Vi tilbyr  Idrettsfag, Påbygging til generell studiekompetanse, Restaurant og matfag og Helse og oppvekstfag.
  Sist oppdatert 05.12.2017
  Fasade Storhamar videregående skole

  Studieforberedende tilbud

  Idrettsfag

  Du lærer:

  • om fysisk aktivitet og trening
  • treningsledelse
  • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
  • teoretiske fag

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Idrettsfag på Storhamar

  Du som velger idrettsfag bør like å arbeide med teoretiske fag, i tillegg til å være glad i trening og fysisk aktivitet. Idrettsfag er et studieforberedende programområde. Det vil si at du får studiekompetanse, noe som gir mulighet for videre studier ved høgskole og universitet. Utdanningen gir også grunnlag for å søke trenerjobber innenfor idrett og friluftsliv.

   Fag, lærere og anlegg:

  Det er mye felles fysisk aktivitet gjennom basistrening, konkurranser og turer. Gjennom Aktivitetslære og Treningslære får kurs i ulike idretter og aktiviteter, du får prøve deg på forskjellige treningsformer og du vil lære om kroppens oppbygging og sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. I Treningsledelse får du prøve deg som trener og leder, blant annet ved å arrangere aktiviteter for andre. Hvordan idrett organiseres, hvilken plass idretten har i samfunnet og idrettens verdigrunnlag er temaer i faget Idrett og samfunn.

  Idrettslærerne ved idrettslinja på Stohamar vgs har spisskompetanse innen ulike idretter og fagfelt innen idretten samt friluftsliv. Noen har lang trenerkompetanse og har selv konkurrert på høyt nivå. Vi har tilgang til flotte idrettsanlegg i nærområdet. Vi legger også til rette for fremtidens toppidrettsutøvere.

  Påbygging til generell studiekompetanse

  Du lærer:

  • Fellesfag som kroppsøving og teoretiske fag. (701 timer)
  • Programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Du velger enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (140 timer)

   

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no

  Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

  Du lærer:

  • Fellesfag som Historie og andre teoretiske fag (totalt 645 timer)

   

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Kurset gir grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. 

  Undervisningen er mer teoretisk enn den du er vant til fra yrkesfag, men lærerne prøver å gjøre opplæringen så praktisk og variert som mulig. Påbyggåret krever andre arbeidsformer og betydelig arbeidsinnsats for å oppnå gode resultater i fagene. 

  Selve undervisningen er en viktig del av opplæringen, men det viktigste læringsarbeidet må gjøres av den enkelte gjennom grundige forberedelser og aktiv deltakelse.  

  Valgritt programfag påbygg 3

  Når du går påbygg 3 må du ha et valgfag i tillegg til fellesfagene. For tiden kan du velge mellom

  • Biologi 1
  • Politikk og menneskerettigheter 
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • Medie og informasjonskunnskap

   

  Påbygg 4 er for de som har fullført yrkesfaglig opplæringsløp (har fagbrev eller vitnemål for yrkeskompetanse).

  Fra og med skoleåret 2018/2019 tilbyr Storhamar påbygg 4 over tre dager. På den måten kan du som allerede har vært ute i jobb fremdeles jobbe to dager i uka, samtidig som du får studiekompetanse.

  Undervisningen vil foregå på tirsdager, onsdager og torsdager. 

  Kurset gir grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. 

  Undervisningen er mer teoretisk enn den du er vant til fra yrkesfag, men lærerne prøver å gjøre opplæringen så praktisk og variert som mulig. Påbyggåret krever andre arbeidsformer og betydelig arbeidsinnsats for å oppnå gode resultater i fagene. 

  Selve undervisningen er en viktig del av opplæringen, men det viktigste læringsarbeidet må gjøres av den enkelte gjennom grundige forberedelser og aktiv deltakelse.  

   

  Yrkesfaglige tilbud

  Helse- og oppvekstfag

  Du lærer:

  • om helsefremmende arbeid
  • om livsstilssykdommer, skader og lidelser
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene
  • om kommunikasjon og sosial kompetanse

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

   Vg1 Helse- og oppvekstfag på Storhamar

  Gjennom skoleåret benytter vi varierte arbeidsmetoder og læringsstrategier. Mye av arbeidet er lagt opp som problembasert læring (PBL) med virkelighetsnære case-oppgaver. På kjøkkenet lærer du å lage sunn og variert kost, også spesialdietter.

  I Yrkesfaglig fordypning Vg1 har du tre praksisperioder i løpet av skoleåret. Skolen hjelper deg å finne praksisplass, men du kan også ordne praksisplass selv. I utgangspunktet må du velge praksis innenfor et av følgende fagområder:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget (feks barnehage, SFO)
  • Helsefagarbeiderfaget (feks sykehjem)
  • Hudpleierfaget

  På Vg2 trenes elevene i praktiske og teoretiske ferdigheter, teamarbeid, selvstendige vurderinger og etiske refleksjoner. Elevene arbeider tverrfaglig og i grupper. Mye av undervisningen er lagt opp som problembasert læring og prosjektarbeid. Elevene blir vurdert både i forhold til det faglige innholdet i arbeidet og i forhold til evne til samarbeid. 

  I løpet av Vg2 er elevene utplassert i barnehage og SFO eller ungdomsklubb. Det er også mulig å søke om å få delta i skolens internasjonale utvekslingsprosjekter. 

  Elevene øver på praktiske og teoretiske ferdigheter, teamarbeid, selvstendige vurderinger og etiske refleksjoner. Elevene arbeider tverrfaglig og i grupper. Undervisningen er lagt opp som problembasert læring og/eller prosjektarbeid med arbeidskrav.

  Elev hjelper til med rullator

  I løpet av Vg2 har elevene yrkespraksis ved ulike arbeidsplasser i kommunehelsetjenesten. For å få relevant praksis for våre elever har vi samarbeidsavtale med Hamar kommune og Stange kommune.

  Det er også mulig å søke om å få delta i skolens internasjonale utvekslingsprosjekter. 

  For å trives som hudpleier må du like å jobbe med mennesker. Det er viktig for en hudpleier å være tålmodig, nøyaktig og punktlig, og du bør ha estetisk sans. Du må ha evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide med andre.

  Utdanningen er praktisk rettet gjennom arbeid i klinikk, administrasjon og kundebehandling. Elevene lærer om det friske menneskets fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

  Både Vg2 og Vg3 har praksis hver uke. Den praktiske treningen foregår i skolens egen hudpleieklinikk, hvor vi tar imot ordinære kunder til behandling. I løpet av skoleåret kan du også få praksis gjennom utplassering i bedrifter.

  Det er også mulig å søke om å få delta i skolens internasjonale utvekslingsprosjekter. 

  Elev forbereder hudpleie

  Dette er en treårig utdanning som gir generell studiekompetanse med alle programfag fra Vg1 Helse- og oppvekstsfag i tillegg til Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag eller Vg2 Helsearbeiderfag.

  Tilbudet er for deg som ønsker å studere videre på høgskole eller universitet og samtidig få en fordypning i programfag som gir en god forberedelse for framtidige yrker.

  Når det velger denne utdanningen må du i utgangspunktet fullføre alle årene på Storhamar videregående skole. 

  Det som er forskjellig fra å gå tradisjonell Vg1 og Vg2 yrkefaglig helse- og oppvekst utdanning sammen med påbygg er at Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse fordeler de teoretiske fellesfagene over tre år. Samtidig får du praksis i Vg3. Under kan du se hvordan fagene fordeler seg i de tre årene.

  Det er også mulig å søke om å få delta i skolens internasjonale utvekslingsprosjekter. 

  Fag

  Vg1

  Vg2

  Vg3

  Sum

  Fellesfag

         

  Engelsk

  140

     

  140

  Kroppsøving

  56

  56

  56

  168

  Naturfag

   

  140

   

  140

  Matematikk 1P/1T + 2P

  140

  84

   

  224

  Norsk

  113

  112

  168

  393

  Samfunnsfag

     

  84

  84

  Historie

   

   

  140

  140

  Felles programfag Vg1:

  Yrkesutøvelse, Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid

  477

     

  477

  Felles programfag Vg2:

  Yrkesutøvelse, Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid

   

  477

   

  477

  Yrkesfaglig fordypning

   

  168

  253

  421

  Valgfrie programfag

  Fag til valg kan variere fra år til år

     

  140

  140

   

   

   

   

   

  Sum opplæring i skole

  926

  1077

  841

  2804

   

   

  Restaurant- og matfag

  Du lærer:

  • om kosthold, næringsmidler og ernæring
  • tilberedning og servering av mat
  • behandling av råvarer, mat og drikke
  • om mattradisjoner
  • om helsefremmede livsstil og hygiene

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Vg1 Restaurant- og matfag på Storhamar

  På Vg1 skal elevene gjennom teori og praksis få en innføring i de yrkene som studieretningen fører fram til. Mye av opplæringen skjer gjennom praktisk arbeid. Den teoretiske delen av programfagene skal så langt som mulig knyttes opp til det praktiske arbeidet. I enkelte programfag skjer deler av opplæringen i form av ekskursjoner til ulike bedrifter i bransjen. Vi tar også oppdrag som gir elevene realistisk yrkeserfaring. Skolen har svært god kontakt med næringslivet, og har fått tildelt pris som beste partnerskapsskole i Hedmark fylke. 

  Vi legger stor vekt på variert og differensiert undervisning der elevene får anledning til å arbeide med fagene individuelt, i samarbeid med andre, og med metoder som er tilpasset den enkelte. 

  Etter fullført Vg1 kan du søke enten Vg2 Kokk- og servitørfag, eller Vg2 Matfag.

  Vg2 Kokk- og servitør på Storhamar

  Undervisningen er lagt opp med en blanding av teori og praktisk arbeid. Den praktiske delen utgjør minst to økter i restauranten eller på kjøkkenet i uken. På kjøkkenet lages det mat av alle slag, fra hverdagsmat slik som kjøttkaker og lapskaus, til selskapsmat med flere retter. I restauranten vil du øve på dekking av bord, behandling av drikkevarer, blomsteroppsetting og forskjellige serveringsmåter. Du vil også lære flambering, tranchering, service og gjestebehandling. 

  Skolen har egen restaurant som er åpen flere kvelder i løpet av skoleåret. Vi tar også flere catering-oppdrag, noe som gir virkelighetsnær trening for både kokker og servitører. 

  Elevene på kokk- og servitørfag har mulighet til å søke om deltakelse i skolens internasjonale prosjekter. Elevene er også utplassert i norske bedrifter i 3-4 uker i løpet av skoleåret. Her får elevene oppleve fagenes hverdag slik de vil fortone seg når de skal begynne å jobbe. 

  Det er også mulig å søke om å få delta i skolens internasjonale utvekslingsprosjekter. 

   Elev som flamberer

   

  Vg2 Matfag på Storhamar

  Vg2 Matfag fører til ni forskjellige yrker: 

  • Baker
  • Konditor
  • Slakter
  • Kjøttskjærer
  • Pølsemaker
  • Butikkslakter
  • Fagarbeider industriell matproduksjon
  • Fagarbeider sjømatproduksjon
  • Sjømathandler

  Deler av den praktiske opplæringen blir gitt i bedrifter. Dette er i hovedsak lagt opp som perioder, der elevene for eksempel er utplassert i 2 uker. Elevene får variert erfaring som benyttes i læringsarbeidet når de kommer tilbake på skolen. Mange har fått tilbud om læreplass etter å ha vist god innsats og interesse i utplasseringsperiodene. I løpet av året blir det også enkelte ekskursjoner til ulike næringsmiddelbedrifter.

  Elev forbereder blåskjell

  Skolen har godt utstyrte produksjonslokaler for kjøttfagene, og et laboratorium for mikrobiologi, der vi kan dyrke fram og se på ulike mikroorganismer. Det legges vekt på variasjon i arbeidsmetoder, og et balansert forhold mellom teori og praksis.

  Det er også mulig å søke om å få delta i skolens internasjonale utvekslingsprosjekter. 

   

  Team4: Studiespesialiserende hverdagslivstrening

  Studiespesialisering med hverdagslivstrening er et tilbud ved Storhamar videregående skole. Dette er et tilbud for elever som har ulike funksjonshemminger.

  Avdelingen følger en fast struktur med morgenmøte hver dag der alle elevene samles. Alle elever har tilbud om svømming en økt i uka, vi har felles gymtime en gang i uka og en felles temadag hver uke. Skolen har utarbeidet en lokal læreplan. I tillegg er det gruppeundervisning i begrepstrening, praktisk regning og musikk.

  I tillegg til skolefaglige mål legges det også stor vekt på sosial kompetanse og fysisk aktivitet. Det er vesentlig for å få innpass i arbeidslivet og for å fungere godt på fritiden. Læring på disse områdene prioriteres derfor høyt. 

  Oppfølgingsklassen Hamar

  Et samarbeid mellom Storhamar videregående skole og Barm oppfølgingssenter Hamar. Et tilbud primært for deg som er samfunnsstraffedømt, innsatt under frigang, løslatt eller ferdig med rusbehandling. Det kan gi deg en ny start på livet. Oppfølgingsklassen skal være et godt sted å være med vekt på faglig utvikling, sosialt samvær og trivsel. 

  Institusjonsundervisning

   

  Storhamar videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for insatte i Hamar fengsel, Ilseng fengsel, og ved Fossumkollektivets avdelinger Solvold og Sørligård. Tilbudet er variert, og tilpasses individuelle behov.

   

  Internasjonalisering og utveksling

  Storhamar videregående skole har et internasjonalt engasjement og samarbeider per i dag med to skoler i Tsjekkia. Hvert år reiser elever fra Vg2 Helse og oppvekstfag og Vg2 Restaurant og matfag for å ha arbeidsutveksling/praksis ved en av samarbeidsskolene. 

  Elevene er delaktige i hele prosessen, fra planlegging av turen til videreformidling av internasjonalisering i etterkant, og jobber med aktuelle mål fra ulike læreplaner.

  Det er alltid lærere fra Storhamar som blir med når elevene reiser. Lærerne er tilstede under hele oppholdet.

  Střední skola hotelnictví gastronomie

  Střední skola hotelnictví gastronomie ligger i utkanten av Praha. Skolen tilbyr opplæring innenfor følgende programområder: kokk, servitør, gastronomi og turisme. Her er skolens hjemmeside

  Střední odborne učiliště a Střední

  Střední odborne učiliště a Střední ligger i Znojmo, to timer fra Praha. Denne skolen har programområder innen Restaurant og matfag, Helse og oppvekstfag og Hudpleiefaget. Her er skolens hjemmeside

   

  Elevene får informasjon om mulighetene for utveksling i løpet av de første skoleukene. 

  Kontaktperson for internasjonalisering og utveksling er

  Ann Cecilie Blom-Hagen
  Avdelingsleder fellesfag og påbygg, Storhamar videregående skole
  Tlf: 984 01 284
  ann-cecilie.blom-hagen@hedmark.org 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?