Elevundersøkelsen

Her finner du informasjon om Elevundersøkelsen
Sist oppdatert 16.10.2019

levundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.  Undersøkelsen gjennomføres på Storhamar videregående skole i november 2019.

Skolene har ansvar for at foreldre og foresatte til elever under 18 år blir informert om gjennomføringen av Elevundersøkelsen.  Klikk på linken nedenfor for å lese informasjon om undersøkelsen.

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf