Informasjonsmøte VG1

Informasjonsmøte for foresatte til elever på VG1tirsdag 20. august kl:18:00 i Atriet
Sist oppdatert 12.08.2019

Felles for alle Vg1-foresatte:

  • Presentasjon av skolen og skolens satsingsområder v/rektor

Foresatte møter deretter på respektive programområder m/avdelingsleder og kontaktlærere:

  • Informasjon v/ avdelingsleder
  • Informasjon v/ kontaktlærer
    Alle foresatte skal avtale tid med kontaktlærer for oppstartsamtale som skal være gjennomført innen 13. september. Eleven skal delta sammen med foresatte på den avtalte oppstartsamtalen.
  • Fraværsoppfølging