Informasjonsmøte VG2 og VG3

Informasjonsmøte for foresatte til elever på VG2 og VG3 tirsdag 27. august kl 18:00 i Atriet
Sist oppdatert 12.08.2019

 • Informasjon v/rektor
  • Presentasjon av skolens resultater
  • Skolens standarder og forventninger
  • Samarbeid skole- hjem
 • Informasjon m/avd. leder
 • Klassevise møter m/kontaktlærer
  • Avtale tid med kontaktlærer for oppstartsamtale