Søknadsfrist 1. februar og 1. mars

Informasjon om søknad, utdanningstilbud og søknadsfrister for skoleåret 2019/2020
Sist oppdatert 11.01.2019
Post it lapp med teksten Husk

Søknadsfrist 1. februar gjelder:

* ved søknad om fortrinnsrett
* ved søknad om individuell behandling
* for søkere som nylig har kommet til Norge
* ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater

Søknadsfrist 1. mars gjelder:

* ordinære søkere

Mer informasjon om utdanningstilbud og søknad til videregående opplæring