Sommerskolen 2018

Sommerskolen er et tilbud til ungdom i videregående opplæring som ikke har bestått eller har "ikke vurdert" i fellesfag på yrkesfaglig utdanningsprogram
Sist oppdatert 06.04.2018
Sko opp en trapp

Sommerskolen starter opp 25. juni og eksamen er 9. juli 2018

For påmelding og informasjon om sommerskolen.