Elevtjenester

Sist oppdatert 07.12.2017

Skolehelsetjenesten

Helsesøster ved Storsteigen: Ingeborg Sandbakken

Fast kontortid på skolen: Tirsdager kl 09:00 -14:00 på grupperom nord i biblioteket.

Alle kan henvende seg ved behov uten avtale gjennom «åpen dør» eller via telefon (ringe/sms).

Utenom kontortiden kan elever og foresatte også kontakte helsesøster på mobil: 488 65 344 eller helsestasjon: 62 48 90 87

 

I skolehelsetjenesten arbeider lege og helsesøster. Helsesøster kan formidle videre hjelp til lege, fysioterapeut, psykiatritjenesten eller andre samarbeidspartnere ved behov, etter samtykke fra eleven selv.

Vi har regelmessig kontakt med lærere angående klassemiljø generelt og den enkelte elevs helse og trivsel, etter samtykke fra eleven selv.

 

Hva kan vi hjelpe med?

Skolehelsetjenesten kan gi det råd og veiledning om alt som har med helse å gjøre. Det kan være i forhold til:

 • Psykisk og fysisk helse
 • Prevensjon
 • Graviditet
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Andre spørsmål om seksuell helse
 • Røyking/snusing
 • Kosthold, søvn
 • Problemer hjemme/ på fritiden
 • Stress og bekymringer

 

Du kan også ta kontakt dersom du er bekymret for en venn, kjæreste eller noen i familien.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med små eller store ting!

Helsestasjon for ungdom:

I tillegg til skolehelsetjenesten kan elevene benytte seg av Helsestasjon for ungdom torsdager mellom 14.30 og 17.00. Helsestasjon for ungdom er lokalisert på helsestasjonen på kommunehuset, i 2.etasje ved siden av legekontoret. Her møter du helsesøster og lege. Timeavtale er ikke nødvendig.

 

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Skolens rådgiver

Else Austberg Bjørn

Tlf: 958 46 986

E-post: else.bjorn@hedmark.org

Nyttige lenker
 • vilbli.no - informasjon om fagvalg og yrkesmuligheter i alle programområder i videregående opplæring.
 • VIGO - for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring.
 • Samordna opptak - Her finner du alle opplysninger du trenger når du skal søke opptak til høgskoler og universitet.  
 • utdanning.no - er en portal som samler netterressurser om utdanning i Norge. 
 • YOU-PORTALEN.NO - er et digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomskoler og videregående skoler. Siden gir deg informasjon om alle mulige yrker med yrkesbeskrivelser, oversikt over utdanningstilbud og lærlingplasser, utdanningsveien til yrkene og hvor i landet du kan få utdanningen gjennomført
 • folkehogskole.no - oversikt over folkehøgskolene i Norge
 • ansa.no - informasjon om studier i utlandet
 • yfu.org (youth for understanding) - for deg som tenker på å være utvekslingselev
 • afs.no (internasjonal utveksling) - for deg som tenker på å være utvekslingselev
 • forsvaret.no - her finner du opplysninger om utdanningsmuligheter i forsvaret
 • nav.no - her kan du lese om råd og tips til deg i utdanning. Klikk deg inn på "person" og arbeid her finner du Ungdom

 

Resepsjon

Her får elevene bistand ved spørsmål om blant annet: lånekassen/stipend, skyssordning og skysskort, og problemer med elev-PC.

Kontorets åpningstid er kl. 0800 – 1530. Ved skoleferier kan det være redusert åpningstid. 

Kontorleder

Torstein Aasbrenn

Tlf: 62 48 94 56 (kan besvares av flere)

E-post: torstein.aasbrenn@hedmark.org

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?