Skolehverdag

Sist oppdatert 07.12.2017

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

 

Skoleruta

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

Kontaktperson Elev-PC

Tore Trønnes

E-post: tore.tronnes@hedmark.org

Telefon: 913 19 072

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

Merk! Skysskort som er bestilt må hentes i resespsjonen på skolen. Leveringstid kan variere, normal leveringstid er 1 -2 uker. 

Kantina

Åpningstider mandag - torsdag 07:30-16:30, fredager 07:30-12:30. 

Varm lunsj 4-5 dager pr uke.

Frokosttilbud hver dag.

Middag mandag til torsdag.

Vi serverer sunn og variert hjemmelaget mat til en rimelig pris.

Biblioteket

Skolebibliotekar: Yngvill Sandnes

Bibliotekaren er til stede hver onsdag, samt en fredag pr måned. 

Har du behov for veiledning i forbindelse med litteratursøk og annen informasjonsinnhenting er jeg behjelpelig. Det er alltid mulig å låne bøker ved å bruke utlånsboka i skranken.

Bibliotekets katalog er alltid tilgjengelig. Her kan du søke etter romaner, skjønnlitteratur, dikt og dvd gjennom enkelt eller avansert søk. Søk via skolens søkekatalog (ekstern kobling)

Du finner et kart over bibliotekets oppbygning her Kart over bibliotek.pdf

Du treffer henne i åpningstida eller per e-post: yngvill.sandnes@alvdal.kommune.no

 

IKT-hjelp

Vi kan hjelpe deg med problemer med datamaskin, brukerproblemer, passord og tilkobling til skriver og nettverk. 

Trådløst nettverk

Vi tilbyr gjestenett for eksterne kursholdere og møtedeltakere. For tilgang til gjestenett henvend i resepsjonen. 

Brukernavn og passord

Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn til http://ny.hedmark.org og følge instruksjonene. Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. Du finner link til portalen under nyttige lenker.

Utskrift

Elever har tilgang til skriver i biblioteket og i klasserommet i stallen. Får å få tilgang til disse skriverne må du henvende deg til IKT-systemansvarlig. 

Nyttige nettsider

Portal for elever (skole.hedmark.org)

NDLA - digitale læremidler for videregående opplæring

Nettvett.no - Informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett.

slettmeg.no

Kontaktperson læringsplattformer

Øyvind Randen

Tlf: 915 94 053

E-post:oivind.randen@hedmark.org

Kontaktperson generell IKT

Tore Trønnes

Tlf: 913 19 072

E-post:tore.tronnes@hedmark.org

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?