Tilbud for voksne

Sist oppdatert 17.01.2018

Agronomkurs for voksne 2018-2020


Under forutsetning av sluttfinansiering og tilstrekkelig antall deltakere igangsettes nytt voksenagronomkurs august 2018.

 

Samlinger kombinert med nettstøtte:

Nettbasert agronomutdanning går over to år. Du tar da Vg2 første året og Vg3 andre året. Normalt vil kurset starte i slutten av august og vare til mai/juni.
Timetallet på samlinger utgjør ca 25% av timetallet for elevene som følger ordinært vg løp. Det forutsettes at voksenelevene kompenserer med selvstudie og arbeid med oppgaver mellom samlingene. Oppgavene leveres, vurderes og er i tillegg til prøver og faglig aktivitet med i vurderingsgrunnlaget i fagene. Læringsplattformen it's Learning brukes aktivt til nettstøtte og dialog, og er spesielt viktig mellom samlingene.
Det er 9 todagers samlinger à 18t pr år. Elevene får halvårsvurdering, standpunkt og går opp til eksamener jfr kravene i læreplanene.  

Søknad:

Det søkes elektronisk via VIGO (ekstern kobling) innen 1.mars 2018!
Velg knappen voksenopplæring/realkompetansevurdering.
Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett utdanningsprogram, sendes i post sammen med kopi av attester for relevant arbeidspraksis eller kurs.

Postadresse:

Storsteigen videregående skole
Hedmark Fylkeskommune
Postboks 4404
2325 Hamar

 

Se kursinformasjon for mer detaljer;

Infofolder Voksenagronom 2018_2020.pdf

Ved spørsmål ta kontakt med rektor Eivind Aaen e-post:eivind.aaen@hedmark.org eller tlf 906 67 586.

 

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet gir en yrkesrettet høyere utdanning etter fullført videregående opplæring.

Fagskole - grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Storsteigen videregående skole fagskoleutdanning som nettstøttet deltidsstudium over 2 år. Målgruppen er nåværende og framtidige gardbrukere, de som ønsker å kvalifisere seg for eller allerede er ansatt i rådgivningsapparatet og fagarbeidere.

Opptak annethvert år, sist opptak var i 2017. 

Ta gjerne kontakt med skolen på 62489440 eller post.storsteigen.vgs@hedmark.org.

Studieplan fagskole.pdf

Infofolder Fagskoleutdanning 2017.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?