Tilbud for voksne

Sist oppdatert 17.01.2018

Agronomkurs for voksne 2018-2020


Under forutsetning av sluttfinansiering og tilstrekkelig antall deltakere igangsettes nytt voksenagronomkurs august 2018.

 

Samlinger kombinert med nettstøtte:

Nettbasert agronomutdanning går over to år. Du tar da Vg2 første året og Vg3 andre året. Normalt vil kurset starte i slutten av august og vare til mai/juni.
Timetallet på samlinger utgjør ca 25% av timetallet for elevene som følger ordinært vg løp. Det forutsettes at voksenelevene kompenserer med selvstudie og arbeid med oppgaver mellom samlingene. Oppgavene leveres, vurderes og er i tillegg til prøver og faglig aktivitet med i vurderingsgrunnlaget i fagene. Læringsplattformen it's Learning brukes aktivt til nettstøtte og dialog, og er spesielt viktig mellom samlingene.
Det er 9 todagers samlinger à 18t pr år. Elevene får halvårsvurdering, standpunkt og går opp til eksamener jfr kravene i læreplanene.  

Søknad:

Det søkes elektronisk via VIGO (ekstern kobling) innen 1.mars 2018!
Velg knappen voksenopplæring/realkompetansevurdering.
Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett utdanningsprogram, sendes i post sammen med kopi av attester for relevant arbeidspraksis eller kurs.

Postadresse:

Storsteigen videregående skole
Hedmark Fylkeskommune
Postboks 4404
2325 Hamar

 

Se kursinformasjon for mer detaljer;

Infofolder Voksenagronom 2018_2020.pdf

Ved spørsmål ta kontakt med rektor Eivind Aaen e-post:eivind.aaen@hedmark.org eller tlf 906 67 586.

 

Fagskole - grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Storsteigen videregående skole fagskoleutdanning som nettstøttet deltidsstudium over 2 år. Målgruppen er nåværende og framtidige gardbrukere, de som ønsker å kvalifisere seg for eller allerede er ansatt i rådgivningsapparatet og fagarbeidere.

Oppstart høsten 2019.

Emner i grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket
  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Opptakskrav til studiet
  • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet (unntatt her er fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest- og hovslagerfag, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift)
  • Realkompetanse. Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering. Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis fra grovfôr- eller husdyrproduksjon. Relevante kurs innen fagområdet vil også kunne vektlegges i vurderingen.

Vurderingen baseres på gjeldende utdanningsprogram for utdanningen. Det må også kunne dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

 Ta gjerne kontakt med skolen på 62489440 eller post.storsteigen.vgs@hedmark.org.

Studieplan fagskole.pdf

Infofolder Fagskoleutdanning 2017.pdf

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet gir en yrkesrettet høyere utdanning etter fullført videregående opplæring.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?