Nettbaserte kurs

Trysil videregående skole er fylkesdekkende senter for nettundervisning. Les mer om kursene vi tilbyr.
Sist oppdatert 13.12.2017

Påmelding til våre nettbaserte kurs

Samlet oversikt over alle kursene vi tilbyr med veiledninger

Alle kursene har fortløpende påmelding bortsett fra helse og oppvekstfag. Se mer informasjon om Helse og oppvekstfag nedenfor. I  VIGO  finner du veiledning for hvordan du skal fylle ut skjema. Etter at skjemaet er sendt inn får du brev med at du er godkjent sammen med nødvendig informasjon. Godkjenning av søknaden tar inntil 3 uker.

Norsk

Les mer om faget her

Vi tilbyr norsk for studiekompetanse, påbygg og for yrkesfag. I løpet av tiden som elev hos oss skal du utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter, og få kunnskap om språk, litteratur og kultur. Opplæringen består av arbeidskrav der du må levere både muntlige og skriftlige oppgaver underveis i året. Du får tilbakemeldinger på oppgavene du leverer, dette er veiledning du skal ta med deg inn i det videre arbeidet. I norsk for yrkesfag får du en standpunktkarakter for hele faget. For å oppnå studiekompetanse skal du ha standpunktkarakter i norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig. Informasjon om faget, innleveringsoppgaver og vurderingene dine finner du på læringsplattformen It’s Learning.

Samfunnsfag

Les mer om faget her

Som elev i samfunnsfag vil du lære hvordan det norske og internasjonale politiske systemet fungerer. For at du skal kunne utvikle deg til en aktiv og deltagende samfunnsaktør er det viktig å tilegne seg kunnskaper om slike emner. Du vil også lære om mer om hvordan arbeidslivet er organisert, herunder hvordan du på en god måte kan ta styringen over egen økonomi. Vi skal også jobbe med temaet kultur og sosialisering.

I løpet av opplæringsløpet leverer du seks ulike arbeidskrav, som du får vurdering på, og som alle er obligatoriske. I tillegg vil vi ha en muntlig fagsamtale om de ulike arbeidskravene mot slutten av opplæringen. Generell informasjon om faget, innleveringsoppgaver og vurderingene dine, inkludert sluttvurderingen, legges ut på læringsplattformen It’s Learning.

Engelsk

Les mer om faget her

Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk. Hovedområdene i faget er språklæring, muntlig og skriftlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur. Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det gir mulighet til å delta i kommunikasjon om personlige, sosiale, litterære og faglige emner. Faget bidrar til å bygge opp den generelle språkkompetansen gjennom å lytte, snakke, lese og skrive, og gir mulighet til å tilegne seg informasjon og fagkunnskap via det engelske språket.

Vi tilbyr engelsk for yrkesfag og for generell studiekompetanse. Som elev i engelsk vil du arbeide med oppgaver som du leverer på læringsplattformen It’s Learning. Gjennom kurset må du avlegge muntlige og skriftlige prøver. Det er mulig å avlegge prøvene på kveldssamlinger en gang i måneden. Prøvene vurderes med karakter og gir grunnlaget for standpunktkarakteren. Generell informasjon om faget, oppgaver og vurderinger legges ut på It’s Learning.

Historie

Les mer om faget her

Vi tilbyr kurs i historie både for studiekompetanse og studiespesialiserende. Kurset har som målsetning å gi kunnskap om historiske hendelser og utvikling av ulike forhold i samfunnet helt fra jegere og samlere og fram til vår tid, både i Norge og i verden.

Kurset vil bestå av skriftlige innleveringer på læringsplattformen It`s learning, en terminprøve og en avsluttende prøve. Dersom det er ønskelig å levere en eller flere av besvarelsene muntlig, er det mulighet for det.  De månedlige samlingene skal være til inspirasjon og hjelp. Til slutt kan noen bli trukket ut til muntlig eksamen

Helse og oppvekstfag

Her finner du en samlet oversikt over tilbudet på HO

VG1 Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag består av tre programfag; helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling. Studiet består av å skrive og levere oppgaver som blir vurdert med godkjent/ ikke godkjent. I tillegg blir det noen skriftlige og muntlige prøver på skolen eller via Skype som gir grunnlag for halvårskarakterer og standpunktkarakterer. Det avsluttes med en tverrfaglig praktisk eksamen, som i hovedsak er muntlig. Alle oppgaver og prøver, samt eksamen er obligatorisk for å få studiet godkjent. Det blir tilbud om undervisning på skolen ca. annenhver uke. Undervisningen vil inneholde gjennomgang av aktuelt teoristoff, arbeid med ulike typer oppgaver/ case og veiledning av oppgaver.

VG2 Helsearbeiderfag 

Vi tilbyr undervisning i de 3 programfagene Kommunikasjon, Yrkesutøvelse og Helsefremmende. Det er lagt opp til et utdanningsløp med oppstart høsten 2018, og mulighet for avsluttende, tverrfaglig eksamen våren 2019. Opplæringen er en blanding av obligatoriske innleveringsoppgaver, muntlige/praktiske arbeidskrav og prøver. Foruten den nettbaserte undervisningen og oppfølging via Skype er det tilbud om undervisning 4 timer annen hver tirsdag i tidsrommet 1000 – 1400. I løpet av skoleåret er det kun et fåtall obligatoriske oppmøtedager ved Trysil videregående skole. En detaljert årsplan for hele skoleåret vil gjøre det enkelt for deg å planlegge skole og utdanning i forhold til jobb og privatliv.

VG2 Barne og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget består av tre programfag; helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling. Studiet består av å skrive og levere oppgaver som blir vurdert med godkjent/ ikke godkjent. I tillegg blir det noen skriftlige og muntlige prøver på skolen eller via Skype som gir grunnlag for halvårskarakterer og standpunktkarakterer. Det avsluttes med en tverrfaglig praktisk eksamen, som i hovedsak er muntlig. Alle oppgaver og prøver, samt eksamen er obligatorisk for å få studiet godkjent. Det blir tilbud om undervisning på skolen ca. annenhver uke. Da vil det bli gjennomgang av aktuelt teoristoff, arbeid med ulike typer oppgaver/ case og veiledning til oppgavene.

VG2 Helseservicefag

Består av tre programfag: yrkesutøvelse, helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling.
Studiet skal gi deg en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen er tverrfaglig og knytter teori og praksis sammen
Du vil bli bevisst eget ansvars – og kompetanseområde og du vil lære å kommunisere med mennesker med i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn
Studiet består av noen oppgaver som blir vurdert med bestått/ikke bestått. I tillegg er det muntlige fremføringer, prøver, halv –og årsprøve i løpet av skoleåret som vil danne grunnlaget for halvårs- og standpunktkarakter.
Det er tilbud om undervisning på skolen hver onsdag fra kl. 10.00-14.00, med gjennomgang av fagteori, veiledning på oppgaver og refleksjoner over aktuelle temaer.
Obligatoriske oppmøter er muntlige fremføringer, prøver og halv- og årsprøver
Eksamen på helseservicefaget er ca. midt i mai, det er en praktisk/muntlig eksamen. Gjennom de muntlige fremføringene gjennom året vil du få god trening til eksamen.

VG3 Tannhelsesekretær

Matematikk

Les mer om faget her

Vi tilbyr matematikk for studiekompetanse (1P og 2P), påbygg (2P-Y) og for yrkesfag (1P-Y). Er du i tvil om hvilken videregåendematematikk du skal ha, er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg.

Opplæringen er nett- og samlingsbasert. På nett finner du informasjon, oppgavelister, innleveringer, videosnutter som forklarer matematikk og du kan kommunisere med faglærer.

På samling kan du få hjelp, veiledning og opplæring av faglærer. På samlingene arrangeres også prøver. Det er to prøver i matematikk. En terminprøve ved halvgått løp, og en avsluttende prøve.

Etter prøvene er avholdt får du standpunktkarakter. Noen elever kan også bli trukket ut til eksamen.

Naturfag

Les mer om faget her

Vi tilbyr Naturfag for studiekompetanse (NAT5), påbygg (NAT3) og yrkesfag (NAT2). Er du i tvil om hvilken naturfag du skal ta, er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg.

Opplæringen er nett- og samlingsbasert. På nettet finner du informasjon, øvingsoppgaver, innleveringer og videosnutter som forklarer sentrale faglige ting. I tillegg kan du kommunisere med faglærer.

På samlinger kan du få hjelp, veiledning og opplæring av faglærer. På samlinger kan du også gjøre labforsøkene.

Det er en avsluttende prøve i naturfag, som arrangeres på siste samling hvert semester. Etter at du har tatt avsluttende prøve, får du en standpunktkarakter basert på prøven og innleveringene dine. Noen elever kan også bli trukket ut til en muntlig eksamen.

 

Kroppsøving

Les mer om faget her

Voksenopplæringskurs kroppsøvning:

Velkommen til Kroppsøvningskurs på Trysil vg skole. På skolen kan du ta kroppsøvning både Vg 1, 2 og 3 ,alt etter behov.

Det er oppmøte på skolen på ettermiddagen 1 gang i mnd.Her blir det gjennomført variert opplegg etter læreplanens mål.

Hovedsakelig  ulike individuelle idretter, lagidrett, grunntrening, testing og måling av egenutvikling .

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?