Elevtjenester

  Sist oppdatert 11.12.2017

   

   

  Rådgivningstjenesten

  Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

  • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
  • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
  Karriereveiledning

  Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

  Karriereveileders oppgaver
  • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
  • Utdanningsveier i Norge og i andre land
  • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
  • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  Sosialpedagogisk rådgivning

  Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

  • Venner 
  • Familie
  • Klassekamerater
  • Lærere
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Ensomhet
  • Sorg

  Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

   

   

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

  Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

  Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?