Skolehverdag

Sist oppdatert 11.12.2017

Kantina

Åpningstider Man – Tors 0730 –1500

                                 Fre: 0730 – 1500

Frokost servering  fra kl: 0730 – 0930.
Middagsservering fra kl 1150 –1500

Vi serverer middag mandag, tirsdag og fredag.
Salatbar onsdag og torsdag.

Ansatte:

Mette Skjærbæk, Helga Karine Skogli

Biblioteket

Skolebiblioteket ligger i B-fløyen, 1. etasje. På biblioteket kan du finne informasjon, jobbe med oppgaver og låne dokumenter. Biblioteket er åpent alle skoledager. Bibliotekar treffes i skoletiden.

Søk i skolebibliotekets katalog

Fornying av lån

Infobrosjyre 75,06 kB

Boklister 286,50 kB

 

Biblioteket har også E-bøker. De kan du låne ved å laste ned eBokBib-appen fra App Store eller Google Play til din smarttelefon eller nettbrett. Deretter logger du inn med lånenummer og pin-kode.

Lånenummeret finner du på lånekortet ditt, som må være tilknyttet Trysil vgs eller et av folkebibliotekene i Hedmark.

Ta kontakt med bibliotekar hvis du mangler lånekort eller pin-kode. 

Nyttige lenker
BiblioteksøkOppslagRessurserLitteratur
Trysil vgs Store norske leksikon Atekst Ungdomsboka
Nasjonalbiblioteket Wikipedia NDLA Temabank Senja vgs
Nasjonalt biblioteksøk Rockipedia NDLA film Tema Deichman
Oria.no Bokmål og nynorsk Søk & skriv Bokanbefalinger
Filmbib DelRett Kildekompasset Boktips nynorsk
Trysil folkebibliotek Nettvett VIKO Lettleste bøker

  

Nyheter på biblioteket

Lånekort får du av bibliotekar på begynnelsen av skoleåret i vg1.

Gratis læremidler. Alle elever i videregående opplæring får låne nødvendig trykte og digitale læremidler gjennom den såkalte Utlånsordninga. Utlånsordninga administreres av bibliotekar. Utlån og innlevering av læremidler skjer på biblioteket ved skolestart/skoleslutt.

Bibliotekar: Stina Ericsson og Marianne Granberg

Kontaktinfo: 62 44 88 26 / bibliotek.trysilvgs@hedmark.org

Leksehjelp: Opp og stå.

Leksehjelpen ”OPP  OG  STÅ” i matematikk

Tid: torsdag 8. og 9. time

Sted: B-134

 Høst 2018 
UkeDato:Lærer:

35

30.08.

Jarle Rømoen

36

06.09.

Tove Kalvø

37

13.09.

Trond olsen

38

20.09.

Rolf Åsbø

39

27.09.

Tove Kalvø

40

04.10.

Jarle Rømoen

42

18.10.

Trond Olsen

43

25.10.

Rolf Åsbø

44

01.11.

Tove Kalvø

45

08.11.

Jarle Rømoen

46

15.11.

Trond Olsen

47

22.11.

Rolf Åsbø

48

29.11.

Tove Kalvø

49

06.12.

Jarle Rømoen

50

13.12.

Trond Olsen

 

 

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

Skoleruta 

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

Kontaktinfo

(Skolen legger inn)

Navn

E-post:

Telefon:

 Evt åpningstider mm

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?