Nettbaserte kurs

Vi er fylkesdekkende senter for nettbasert undervisning, og har fortløpende opptak av elever til alle kursene vi tilbyr.
Sist oppdatert 11.12.2017

Det finnes mange, som av ulike grunner, ikke har fullført videregående
opplæring. Fra og med det året du fyller 25 år kan du ha rett til
videregående opplæring for voksne. Dette kalles voksenrett. Kravet
er at du er bosatt i Hedmark fylke, og at du har fullført grunnskolen.
Innenfor helsefagene tilbys samlinger annenhver uke eller oftere.
I fellesfagene er det samlinger på kveldstid en torsdag i måneden.
Les mer om kursene her: Nettbasert