Seminar om velferdsteknologi

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna inviterer representanter fra kommunene i Hedmark og Dalarna til dagseminar for erfaring- og kompetansedeling innen utvikling og drift av velfersteknologi.
Sist oppdatert 02.09.2019

Tid: 20. november

Sted: Olarsgården Hotell, Sälen, Sverige

Grensekomiteen Hedmark - Dalarna

Hedmark fylke og Dalarna län har samarbeidet om grenseregionale utfordringer siden 2007 og i 2012 ble Grensekomiteen Hedmark-Dalarna etablert. Samarbeidet er en del av det regionale samarbeidet i Norden og utføres på oppdag fra Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråd har utarbeidet et nordisk samarbeidsprogram for perioden 2017-2020. Et av innsatsområdene i samarbeidsprogrammet er «Hållbar Landsbygdsutveckling» med følgende innsatsområder:

  • Den aldrende befolkningen utfordrer velferdssystemene - demografiske utfordringer
  • Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap – nye måter å levere tjenester på
  • Kompetansetilførsel
  • Perifere regioner styrkes gjennom grenseregionalt samarbeid og økt tilgjengelighet

Velferdsteknologi i Hedmark og Dalarna:

  • Enklere hverdag for innbyggerne
  • Tilrettelegging for egenmestring for innbyggerne
  • Innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem
  • Ansvarliggjøre innbyggerne i forhold til planlegging av eget liv
  • Bidra til å sette kommunene i stand til å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer

Program

09.30 Registrering/kaffe

10.00 Velkommen ved representant fra Malung-Sälen kommune

10.15 Bengt Andersson, Seniorrådgivare Nordens Välfärdscenter (NVC).
Presentasjonen fokuserer på prosjektet "Vård och omsorg på distans" 

11.15 Diskusjonsspørsmål/erfaringsutbytte

11.30 Stefan Karlberg, digitaliseringsledare Mora/Orsa/Älvdalen, –
Pratar om Moras modell för omställningsmedel

12.00 Diskusjonsspørsmål/erfaringsutbytte

12.30 Lunsj

13.15 Tor Sætrang, prosjektleder Regionrådet for Sør-Østerdal
Praktisk tillrättaläggning och samarbete mellan kommuner.

14.15 Diskusjonsspørsmål/erfaringsutbytte

14.30 Edvard Lysne, direktør IKT Hedmark
Presentasjon av velferdsteknologi fra IKT-siden og om utvikling og drift

15.00 Kaffe - Diskusjonsspørsmål/erfaringsutbytte

15.30 Oppsummering og avsluttning

Møteleder: Terje Røe – Regionrådet for Sør-Østerdal

Påmelding innen 4. november.

Spørsmål rettes til:

Terje Røe
Mobil: +47 90678005

Annelie Månsson
Mobil: 0046(0)72 453 04 83

Påmeldingen er avsluttet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?